• 1
  • 2
  • 3
środa, 16 czerwiec 2021 14:38

Urząd Miasta informuje mieszkańców

Napisane przez RED

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 12.30 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Rady Miejskiej i Komisji skarg, wniosków i petycji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie
Sylwia Bielawska

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek