• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 17 czerwiec 2021 16:00

Augustowskie bartnictwo ze wsparciem zarządu województwa

Napisane przez AA
Wrota Podlasia Wrota Podlasia

Niemal 17 tys. zł z budżetu województwa otrzyma Bractwo Bartne na rozwój i poprawę warunków pszczelarstwa w Puszczy Augustowskiej. Umowę w tej sprawie podpisał w czwartek (10.06) wicemarszałek Stanisław Derehajło. W imieniu fundacji w spotkaniu uczestniczył Paweł Kotwica, prezes zarządu.

Pieniądze zostaną przeznaczone na odtwarzanie augustowskiego bartnictwa – dawnego rzemiosła, które właśnie przeżywa swój renesans.

- Jest to działanie proekologiczne dla systemu Puszczy Augustowskiej. Zakładamy barcie, tworzymy kłody bartne, nasadzamy drzewa miododajne – tworzymy przyjazne warunki do tego, aby pszczoły mogły dalej żyć i naturalnie siedliskować w naszej puszczy – mówił Paweł Kotwica.

Promocja województwa

Z początkiem lipca z inicjatywy Bractwa zostanie otwarte Muzeum Kultury Bartnickiej w Augustowie. Jedyne takie miejsce na mapie nie tylko regionu, ale całej Polski.

- Nasze działania to jednocześnie odtwarzanie pewnego dobra, jakie jest w województwie. Opowieść o puszczy i doskonała promocja regionu - dodał Kotwica.

Renesans dawnego fachu

Obecne bartnictwo jest świadectwem odpowiedzialnego korzystania z przyrody, dbania o środowisko naturalne leśnych zapylaczy oraz kultywowaniem tradycji, co podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Derehajło.

- Warto inwestować w to rzemiosło, bo to tradycja produkcji miodu, zachowania bioróżnorodności, wyjątkowości wytwarzanego przez pszczołę augustowską produktu - mówił.

Życie w zgodzie z naturą i pielęgnowanie tradycji pszczelarskich

Bractwo Bartne to ponad 30 zaangażowanych w rozwój bartnictwa osób. Wspierają działania propszczelarskie, czerpiąc z tradycji. Obecnie opiekują się ponad 40 barciami i kłodami bartnymi w Puszczy Augustowskiej, na terenie nadleśnictw: Głęboki Bród, Augustów, Szczebra oraz Płaska.

Ich motto to: Natura, Tradycja, Historia. W tych trzech prostych słowach zamyka się kwintesencja bartnictwa – działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywowanie tradycji poszanowania przyrody i życia w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii przodków.

Opr.: Anna Augustynowicz
Fot. i red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Gruby Benek