• 1
  • 2
czwartek, 15 lipiec 2021 19:02

Skarga augustowskiej radnej została oddalona

Napisane przez RED
Rynek Kościuszki, Białystok - Domena Publiczna Rynek Kościuszki, Białystok - Domena Publiczna

W dniu dzisiejszym (15 lipca) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę radnej Izabeli Piaseckiej na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie w  przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Sąd uznał, iż uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującym prawem. Od daty potwierdzenia przez stronę otrzymania przez nią odpisu wyroku rozpoczyna bieg 30-dniowy termin na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Gruby Benek
Taekwondo