Wydrukuj tę stronę
czwartek, 29 lipiec 2021 16:00

Nowy przedmiot w polskich szkołach? Rodzice i nauczyciele apelują

Napisała

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce do polskich szkół trafi całkiem nowy przedmiot. Chcą tego uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także ekolodzy. Czego będzie uczył i kiedy pojawi się w szkołach? Zebraliśmy informacje na ten temat.

Nowym przedmiotem, jaki miałby pojawić się w polskich szkołach, jest edukacja klimatyczna. Miałaby ona m.in. uczyć młodych ludzi zachowania podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, aby nie paść ich ofiarą. Nagłe burze, huragany, powodzie, to przecież w naszym kraju coraz częstsze zjawiska, a wielu ludzi nie ma pojęcia, co podczas takich kataklizmów robić. Przedmiot miałby także poruszać kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i powstawaniem nowych zawodów w tym obszarze. Pod petycją o wprowadzenie edukacji klimatycznej do polskich szkół podpisało się ponad 60 tysięcy osób.

„Potrzebujemy roku na to, żeby przygotować programy edukacyjne dostosowane do nauki w szkole podstawowej, średniej, jak i na wyższych uczelniach. Edukacja klimatyczna powinna wejść do polskich szkół najpóźniej w 2022 roku” – mówi prof. Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej z SGGW w Warszawie, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

„Zmiana klimatu jest procesem, który wymaga bardzo różnorodnych działań, dlatego potrzebujemy edukacji klimatycznej na każdym etapie kształcenia. Dzisiaj młodzi ludzie nie są uczeni o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, nie ma tego w programach szkolnych, a materiały, które do tej pory przygotowywało Ministerstwo Edukacji, są niewłaściwe i nieprawdziwe. Potrzebujemy formalnej edukacji klimatycznej opartej na danych naukowych” – podkreśla Zbigniew Karaczun.

Wprowadzenie edukacji klimatycznej do szkół jest głównym celem kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Kampania ta została zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny oraz inne partnerskie organizacje. W ramach tej akcji petycję do ministra edukacji podpisało ponad 60 tysięcy osób, a jej organizatorzy spotkali się z przedstawicielami rządu.

Jakie osiągnięto rezultaty? Minister edukacji Przemysław Czarnek zadeklarował, że jest gotów na rozpoczęcie kolejnych rozmów oraz na opracowanie reformy oświaty w zakresie edukacji klimatycznej. Według ministra nowy przedmiot miałby się pojawić w polskich szkołach dopiero w 2023 roku.

„Nie możemy czekać zbyt długo” – uważa ekspert Koalicji Klimatycznej. Twierdzi, że edukacja klimatyczna powinna wejść do polskich szkół najpóźniej w 2022 roku, tzn. od kolejnego roku szkolnego. Zdaniem eksperta ten przedmiot jest potrzebny, ponieważ ochrona klimatu to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Po pierwsze, młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak zachowywać się podczas ekstremalnych zdarzeń pogodowych, np. nawalnych deszczy, gwałtownych burz czy huraganów. Po drugie, niezbędne jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wprowadzenie nowego przedmiotu ma stanowić bardzo obszerny zakres działań i obszar do powstawania nowych zawodów.

Kampania „TAK! dla edukacji klimatycznej” to dopiero pierwszy krok do wprowadzenia tematyki klimatu i jego zmiany do podstawy programowej. Strona rządowa ma już sygnał, że uczniowie, ich rodzice i nauczyciele apelują o jak najszybsze wprowadzenie nauczania na temat zmiany klimatu.

„Polscy uczniowie mają prawo do rzetelnej edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania” – podsumowuje prezes Polskiego Klubu Ekologicznego.

Źródło: newseria.pl