• 1
  • 2
czwartek, 19 sierpień 2021 14:11

Kiedy pierwszy odcinek gazociągu w Augustowie?

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Mieszkańcy Augustowa z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie budowy gazociągu. Stacja regazyfikacji jest już odebrana. Kiedy jednak pierwsi augustowianie zostaną przyłączeni do sieci? Postanowiliśmy się tego dowiedzieć.

Prace nad budową gazociągu w Augustowie trwają. Procedury są jednak nie do przeskoczenia, dlatego też pierwszy mieszkaniec miasta, który zostanie przyłączony do sieci, musi jeszcze trochę poczekać. O to, kiedy to się stanie, jak będą przebiegały poszczególne etapy prac i co trzeba zrobić, aby zostać podłączonym do sieci, zapytaliśmy Polską Spółkę Gazownictwa / Oddział Wsparcia w Warszawie.

Długo oczekiwany przez mieszkańców Augustowa gazociąg w końcu ruszy z budową. Jak wiemy, pierwszy etap to odcinek od stacji regazyfikacji do ulicy Rosiczkowej. Proszę powiedzieć, kiedy konkretnie pierwszy mieszkaniec z tego terenu zostanie podłączony do sieci gazowej?

Sieć gazowa w Augustowie jest obecnie projektowana. Projekt pierwszego etapu jest już gotowy. Oddział Zakład Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku oczekuje na uzyskanie zgód korporacyjnych, pozwalających na rozpoczęcie procesu jej budowy. Według założonego harmonogramu ukończenie i oddanie do użytkowania pierwszego etapu sieci powinno nastąpić do końca bieżącego roku.

Jakich formalności klient będzie musiał dopełnić, aby jego gospodarstwo zostało podłączone do sieci? Czy np. musi złożyć jakiś wniosek, a jeśli tak, to do kogo? W jakim terminie taki wniosek zostanie zrealizowany?

Rozbudowa oraz przyłączanie do sieci gazowej odbywa się na podstawie warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami nieruchomości z danej ulicy lub osiedla. Sieć gazowa zostanie zaprojektowana i wybudowana na podstawie zawartej umowy. Przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych opłata za przyłączenie według obowiązującej taryfy nr 9 wynosi 2 132,10 zł netto. Opłata wnoszona jest po wybudowaniu przyłącza do granicy nieruchomości. W tej kwocie zawiera się koszt szafki na punkt gazowy. Pozostałe koszty, które ponosi Klient – czyli koszt projektu instalacji gazowej wraz z obsługą geodezyjną, budowa instalacji, zakup odbiorników gazowych – ustalane są według cen rynkowych.

Wniosek o przyłączenie można:

1. złożyć osobiście w siedzibie Oddziału Zakład Gazowniczy w Białymstoku przy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16),

2. złożyć osobiście w Gazowni w Suwałkach, Zielone Kamedulskie 33, 16-402 Suwałki (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15),

3. wysłać listem pocztowym na wskazane wyżej adresy,

4. złożyć elektronicznie poprzez portal przyłączeniowy pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl.

Dzięki portalowi przyłączeniowemu wszyscy zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego mogą złożyć odpowiednie dokumenty z dowolnego miejsca i przez 24 godziny na dobę. To innowacyjne rozwiązanie daje też możliwość kontrolowania przebiegu poszczególnych etapów procesu przyłączeniowego, m.in. za pomocą bezpłatnych powiadomień SMS lub e-mail. Na portalu można między innymi:

  • złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej,
  • złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,
  • sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych,
  • uzyskać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.

Portal przyłączeniowy to bezpieczeństwo, ale też oszczędność czasu i wygoda. Wydawane przez Spółkę dokumenty akceptowane są elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu. W każdej chwili można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Portal dostępny jest pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl. Zapraszamy także na stronę internetową Polskiej Spółki Gazownictwa pod adresem: www.psgaz.pl, gdzie w zakładce dla Klienta zawarte są szczegółowe informacje dotyczące procesu przyłączania.

Jaki teren obejmuje drugi etap budowy gazociągu? Którędy będzie przebiegał i jaki jest termin rozpoczęcia budowy w drugim etapie?

Drugi etap budowy sieci gazowej, który obecnie jest w fazie projektowania, obejmować będzie ulice: Wilcza, Rajgrodzka, Jana Pawła II, Wiejska, Malinowa, Agrestowa, Wiśniowa, Łazienna, Nowomiejska, Zakątek, Cicha, Głowackiego, Pszenna, Mazurska, Żurawia, Wyszyńskiego, Tytoniowa, Komunalna, I Pułku Ułanów Krechowieckich, Turystyczna, Tartaczna, Klonowa, Jeziorna, 3 Maja, Mostowa, 29go Listopada, Portowa, Transportowa, Piwna, Waryńskiego, Kwaśna, Obrońców Westerplatte, Zawilcowa, Straży Leśnej, Grzybowa, Wrzosowa.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od kilku czynników, tj.: terminu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę drugiego etapu sieci gazowej, uzyskania zgód korporacyjnych na rozpoczęcie procesu budowlanego, wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych na drodze przetargu.

Wiadomo, że w drugim etapie gazociąg będzie przebiegał przez infrastrukturę Augustowa. Czego będą dotyczyły uzgodnienia czy umowy z Urzędem Miejskim Augustowa, mające związek z tą inwestycją?

Zgodnie z procedurą administracyjną ułożenie sieci gazowej odbywać się będzie w części pasa drogowego, co wiąże się z uiszczeniem rocznych opłat zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta. Każda gmina posiada swoje indywidualne uchwały, w których są określone stawki opłat rocznych za zajęcie powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury gazowej. Należy jednak pamiętać, że wysokość opłat rocznych wpływa znacząco na końcowy wynik analizy efektywności ekonomicznej inwestycji na terenach, gdzie PSG planuje budowę sieci.

Jakie znaczenie będzie miał ten gazociąg dla lokalnego środowiska oraz dla gospodarki regionu?

Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym. Jego spalanie nie wpływa na wydalanie do atmosfery siarki oraz cząstek niepalnych, przez co z komina nie wydobywają się tlenki siarki ani pyły. Walorem jest także czystość pracy takiej instalacji (nie ma popiołu i pyłu węglowego). Kocioł gazowy jest do tego stopnia praktyczny w użytkowaniu, że można go z powodzeniem zamontować również w pomieszczeniach typowo użytkowych, np. w łazience albo kuchni. Co się z tym wiąże, nie ma potrzeby przeznaczania specjalnego pomieszczenia na kotłownię ani magazyn opału. Możliwości spalania w automatycznych kotłach sprawia, że użycie gazu jest niemal bezobsługowe. W odróżnieniu od innych paliw, nie ma też konieczności zamawiania jego nowych dostaw. Ponadto gaz ziemny jest paliwem konkurencyjnym cenowo w porównaniu do innych paliw, co stanowi dodatkową zachętę do wymiany źródeł ciepła na gazowe.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Taekwondo
Gruby Benek