Wydrukuj tę stronę
środa, 25 sierpień 2021 13:39

Organizujesz loterie promocyjne? Musisz mieć zezwolenie!

Napisane przez AM
KAS KAS

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w jednym z białostockich lokali ujawnili loterię promocyjną, która organizowana była niezgodnie z prawem. Przeprowadzanie loterii promocyjnej podlega ustawie o grach hazardowych, a jej organizowanie jest możliwe na podstawie zezwolenia wydawanego przez KAS. Za organizację loterii promocyjnych bez zezwolenia grożą kary pieniężne.

Wielu przedsiębiorców aby zwiększyć swoje obroty i rozpoznawalność marki, a także przyciągnąć nowych klientów decyduje się na organizację konkursów. Jednak w praktyce często konkurs przekształca się w organizację loterii, co też miało miejsce w jednym z białostockich lokali.

Funkcjonariusze KAS z Białegostoku podczas kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących znaleźli maszynę losującą z kulkami, tablice z wykazem nagród oraz notatki dotyczące wydanych nagród. Jak ustalili kontrolujący, na podstawie posiadanego biletu wstępu klienci mogli wziąć udział w loterii i wygrać jedną z nagród przypisanych do numeru znajdującego się na wylosowanej kulce.

Okazało się, że osoba prowadząca działalność nie posiadała zezwolenia na urządzenie i prowadzenie loterii promocyjnej. Teraz musi liczyć się z sankcjami karnymi i odpowiedzialnością administracyjną.

Aby uniknąć podobnych sytuacji należy pamiętać, że według obowiązujących przepisów(1) loteria promocyjna to gra losowa o wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik w szczególności zależy od przypadku i w której można uczestniczyć nieodpłatnie dzięki nabyciu towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze.

Chcesz zorganizować loterię promocyjną?

Pamiętaj o uzyskaniu zezwolenia od dyrektora izby administracji skarbowej właściwej ze względu na miejsce organizacji i prowadzenia gry loteryjnej. W innym przypadku grozi kara administracyjna w wysokości co najmniej 13 tys. zł oraz kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Co powinieneś wiedzieć i jakie warunki musisz spełnić aby zorganizować loterię promocyjną?

O zezwolenie możesz ubiegać się jako:

- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka bez osobowości prawnej.

Składając wniosek, który należy złożyć na 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia loterii, musisz dołączyć:

- bankową gwarancję wypłaty nagród,
- projekt regulaminu loterii,
- dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii,
- aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Po weryfikacji formalnej wniosku i uiszczeniu opłaty dyrektor izby wyda zezwolenie na loterię promocyjną, które jest ważne 2 lata. Wraz z zezwoleniem otrzymasz zatwierdzony regulamin loterii.

Ile wynosi opłata?

Opłata wynosi 10% wartości puli przeznaczonych nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej, która w 2021 r. wynosi 5 248 zł.
Po uzyskaniu zezwolenia, w terminie 7 dni musisz powiadomić izbę administracji skarbowej o:

- rozpoczęciu działalności objętej zezwoleniem,
- rezygnacji z działalności objętej wnioskiem,
- przerwaniu działalności objętej wnioskiem,
- wznowieniu działalności po przerwie.

Dodatkowo po zakończeniu loterii, w ciągu 30 dni musisz przesłać do dyrektora izby administracji skarbowej wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości. Do tego należy dołączyć zestawienie liczby wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty ich wystawienia.

Warto wiedzieć, że w loterii mogą uczestniczyć także osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, a osoba nadzorująca loterię powinna posiadać świadectwo ukończenia szkolenia z przepisów.

(1) ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.)

Źródło: KAS