• 1
  • 2
piątek, 27 sierpień 2021 13:07

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Augustowie powołany

Napisała
UM Augustów UM Augustów

W wyniku przeprowadzonego konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Augustowie, który odbył się dnia 17 lipca br., żaden z dwóch kandydatów na to stanowisko nie został wybrany. Co było tego powodem i kto w takim razie będzie sprawował tę funkcję od 1 września?

„Konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ jedna osoba nie spełniała wymagań formalnych, a druga nie uzyskała akceptacji komisji. W związku z zaistniałą sytuacją prawo oświatowe przewiduje dwie możliwości. Pierwsza to taka, że burmistrz miasta, samodzielną decyzją, może powołać członka rady pedagogicznej danej szkoły na pełnienie funkcji dyrektora na okres 10 miesięcy. Ponieważ w tym przypadku są dwie placówki, Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 2, więc dyrektor może być powołany przez burmistrza spośród rad pedagogicznych tych dwóch szkół. Druga możliwość to uzgodnienie z Kuratorem Oświaty innej kandydatury na 5-letnią kadencję. Ponieważ rok szkolny jest już za kilka dni, wybrana została ta pierwsza, prostsza, jeżeli chodzi o procedury, możliwość. Osobą, którą pan burmistrz wskazał i powierzył jej pełnienie funkcji dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 jest obecny wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, pan Leszek Mołodziejko. Szkoła z pewnością nie zostanie bez dyrektora, ponieważ obecny pełni swoją funkcję do 31 sierpnia, a od 1 września stanowisko obejmie nowo powołany dyrektor” – poinformował zastępca burmistrza, pan Filip Chodkiewicz.

Gratulujemy nowemu dyrektorowi stanowiska i życzymy wielu sukcesów.

Gruby Benek
Taekwondo