• 1
  • 2
poniedziałek, 30 sierpień 2021 07:06

Konferencja

Napisane przez DG

W czwartek 26 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyła się konferencja, w której uczestniczyli: burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie Alicja Dobrowolska.

Konferencja dotyczyła sprawy ważnej dla całego regionu, mianowicie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030r. (z perspektywą do 2033r.). Projekt ten zawiera schemat dróg, które mają być budowane, niestety, jak się okazało, nie uwzględnia on drogi nr 8.

Mimo statystyk, które jasno mówią, że w 2019 roku natężenie pojazdów ciężkich było bardzo duże i, w prognozach na przyszłość, natężenie to wcale nie zmaleje, droga krajowa nr 8 nie zostanie zmodernizowana do standardów trasy dwujezdniowej. Droga ta, łącząca Suwałki, Raczki, Augustów i Białystok, jest ważną osią rozwoju województwa podlaskiego, która pozwala na dostanie się do stolicy regionu osobom, które mieszkają na północy, ulepszenie jej standardów miałoby wielkie znaczenie dla mieszkańców województwa.

Za modernizacją trasy stoją nie tylko rady miejskie i urzędnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy. Szybkie i bezpieczne połączenie z Białymstokiem pozwoliłoby zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy osobom, które w stolicy województwa załatwiają urzędowe sprawy oraz firmom, które transportują swoje towary na tej trasie.

Burmistrz Augustowa w imieniu wszystkich zgromadzonych zaapelował do mieszkańców Augustowa i pozostałych poszkodowanych regionów o wypełnianie formularzu konsultacji. Czynność tą można zrobić na 3 sposoby: osobiście, wysłać pocztą lub elektronicznie. Należy zebrać jak najwięcej głosów, które przypomną przewodniczącym projektu budowy dróg o trasie Suwałki-Augustów-Białystok o tym, że odcinek ten wymaga modernizacji, aby było szybciej, ekologiczniej i bezpieczniej.

Taekwondo
Gruby Benek