• 1
  • 2
poniedziałek, 30 sierpień 2021 14:29

Gmina Augustów: bakteria coli w wodzie – aktualizacja

Napisała
pixabay.com pixabay.com

W minionym tygodniu, w wodzie pochodzącej z jednego z wodociągów w gminie Augustów, wykryto niebezpieczną bakterię coli. Próbki były pobierane dwukrotnie. Czy nadal jest się czego obawiać? Znamy wyniki laboratoryjne!

Bakteria coli pojawiająca się w wodzie pitnej zawsze budzi oczywisty strach. Można ją znaleźć nie tylko w wodzie z kranu, ale również w studniach. Dlatego zarówno woda dostarczana ludziom przez wodociągi, jak również ta ze studni, jest okresowo poddawana badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Sytuacja pojawienia się bakterii coli zdarzyła się w gminie Augustów w wodociągu Grabowo, w związku z czym miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonie oraz Biernatki zostały odcięte od tego ujęcia wodnego. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie, panią Agatą Augusewicz.

Kiedy sanepid otrzymał informacje o zakażeniu wody w wodociągu Grabowo bakteriami coli i jak duże było przekroczenie norm?

„Każdy zarządca wodociągów ma obowiązek badania wody z określoną częstotliwością. Każdorazowo wyniki tych badań trafiają do sanepidu. Dnia 23 sierpnia otrzymaliśmy od zarządcy wodociągów w Grabowie wynik badania wody i okazało się, że jest on nieprawidłowy. Norma bakterii grupy coli w 100 mililitrach wody wynosi 0 jtk. W tym przypadku był to wynik 22 jtk w 100 mililitrach wody, a więc niedopuszczalnie przekroczony”.

Jakie kroki w związku z tym podjął sanepid?

„Decyzją sanepidu wodociąg Grabowo został wyłączony z powodu braku przydatności wody pitnej dla mieszkańców Grabowa, Grabowa Kolonie i Biernatek, do czasu uzdatnienia wody”.

Skąd w wodzie biorą się te bakterie i w jaki sposób można się ich pozbyć?

„Bakteria coli bierze się między innymi z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody, np. poprzez mało skuteczną dezynfekcję oraz rozwijanie się biofilmu bakteryjnego na powierzchni lub w osadach w instalacjach wodnych. Zarządca wodociągów Grabowo nakazał unieruchomienie wodociągu i zarządził chlorowanie oraz płukanie stacji uzdatniania wody. Po tych zabiegach ponownie pobrano próbki wody do badania i właśnie czekamy na wyniki”.

Czy jest całkowity zakaz spożywania tej wody i skąd teraz mieszkańcy tych trzech miejscowości czerpią wodę do picia?

„W tej chwili woda z wodociągów Grabowo nie nadaje się do spożycia, nawet po przegotowaniu. Obecnie stacja uzdatniania wody Pruska Mała zabezpiecza mieszkańców w wodę pitną. Woda z bakteriami coli może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet czy mycia podłóg. Nie wolno się w niej myć, a tym bardziej jej spożywać. Oprócz decyzji o zamknięciu wodociągu sanepid wydał także komunikat dotyczący zaleceń w przypadku wykrycia bakterii coli. Komunikat otrzymał wójt gminy Augustów i Zarządca sp. z o.o. „Optima” w Olecku. Komunikat znajduje się również na stronie sanepidu i na Facebooku”.

Jak długo potrwa taka sytuacja? Kiedy będą wyniki powtórnego badania próbki wody?

„Laboratorium zapewniało nas, że dokona badań jak najszybciej, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Jak otrzymamy wynik, mam nadzieję pozytywny, sanepid wyda komunikat o tym, że woda jest zdatna do picia”.

AKTUALIZACJA

Dziś (30 sierpnia) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, pani Agata Augusewicz poinformowała nas, że po zastosowaniu środków zapobiegawczych i powtórnym badaniu próbek wody z wodociągu Grabowo, woda z tego ujęcia jest znów przydatna do spożycia.

Taekwondo
Gruby Benek