• 1
  • 2
poniedziałek, 20 wrzesień 2021 20:06

Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji obrońcy byłego burmistrza Augustowa

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 16 września 2021 roku, uchylił wyroki Sądu Rejonowego w Augustowie oraz Sądu Okręgowego w Suwałkach w sprawie byłego burmistrza Augustowa.

Sąd Rejonowy w Augustowie uniewinnił go od zarzutu uporczywego nękania (stalkingu) Agnieszki Kuczyńskiej. Sąd Okręgowy w Suwałkach utrzymał wyrok w tej części w mocy. Od powyższego wyroku adwokat dr Katarzyna Wiktorzak - pełnomocnik Agnieszki Kuczyńskiej - wywiodła nadzwyczajny środek zaskarżenia tj. kasację.

Sąd Najwyższy przyjął kasację do rozpoznania oraz wyznaczył rozprawę, która odbyła się 16 września 2021 roku. Na rozprawę stawiły się wszystkie zainteresowane strony, które zajęły stanowiska w tej sprawie. Sąd Najwyższy w pełni przychylił się do stanowiska pełnomocnika Agnieszki Kuczyńskiej i uwzględnił wszystkie zarzuty i wnioski wskazane w kasacji, zaś nie podzielił argumentacji prokuratora oraz obrońcy Wojciecha W., którzy twierdzili, że kasacja jest bezzasadna.

Sprawa trafi ponownie do rozpoznania przed Sąd I Instancji. Podkreślić warto, że w tej sprawie organy ścigania trzykrotnie umorzyły postępowanie, a sprawa trafiła do Sądu na skutek subsydiarnego aktu oskarżenia. Sądy obu instancji uniewinniły oskarżonego od popełnienia czynu polegającego na uporczywym nękaniu Agnieszki Kuczyńskiej. Jednocześnie należy nadmienić, że były burmistrz został prawomocnie skazany za czyn z art 199 par 1 kk tj. seksualne wykorzystanie stosunku zależności.

Oskarżycielka otrzymała ochronę prawną i wsparcie wymiaru sprawiedliwości dopiero na etapie postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym.

Taekwondo
Gruby Benek