• 1
  • 2
wtorek, 21 wrzesień 2021 14:07

Ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Napisane przez KK
ZUS ZUS

Już tylko do  końca września właściciele sklepików szkolnych mogą wnioskować do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Dokumenty można przekazać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

- Właściciele sklepików szkolnych, którzy mieli przestój w prowadzeniu działalności i ponieśli straty z powodu pandemii wywołanej COVID-19, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku. Muszą jednak spełnić określone warunki i najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w tych miesiącach, za które ubiegają się o zwolnienie. Spadek przychodu należy porównać do przychodu z września z 2019 r. lub września 2020 r. - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników

30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy  świadczą usługi na rzecz muzeów. Mogą oni ubiegać się o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod warunkiem m.in. spadku przychodu o co najmniej 75 proc. - Należy porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku – dodaje rzeczniczka.

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia, mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Taekwondo
Gruby Benek