• 1
  • 2
środa, 22 wrzesień 2021 13:39

Ważna wiadomość dla rozpoczynających studia

Napisane przez KK
pixabay.com pixabay.com

Absolwenci, którzy  dostali się na studia i pobierają rentę rodzinną z ZUS, powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuacji nauki. Muszą to zrobić w określonym terminie, by nie mieć przerwy w wypłacie świadczenia.

Renta rodzinna to świadczenie po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu. Dziecko może ją pobierać do ukończenia 16 roku życia. Rentę można otrzymywać także dłużej - nawet do ukończenia 25 roku życia - jednak pod warunkiem dalszej nauki. Jeśli 25-te urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to rentę można otrzymywać aż do końca tego roku studiów.

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji pomiędzy kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli edukację w szkole ponadpodstawowej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień, musi dostarczyć do Zakładu wniosek o dalszą wypłatę i potwierdzenie przyjęcia na pierwszy rok. - Dokumenty należy przekazać maksymalnie do końca września. Jeśli absolwent, nie zrobił tego do końca sierpnia, to świadczenie za wrzesień może otrzymać dopiero w październiku. Ważnie jest jednak, by  nie zapomniał o dostarczeniu dokumentu, bo świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone za ten miesiąc - informuje Katarzyna Krupicka,  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Po rozpoczęciu roku akademickiego uczelnia będzie już mogła wydać żakowi zaświadczenie, że rozpoczął studia. Taki dokument student powinien przekazać Zakładowi do końca października, żeby otrzymywać wypłatę renty rodzinnej w kolejnych miesiącach. Do końca września także uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują rentę rodzinną z ZUS, powinni do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia dołączyć zaświadczenie, że nadal się uczą.

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi też pamiętać, żeby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeżeli tego nie zrobi, to nadpłacone nienależne świadczenie będzie musiała zwrócić potem z odsetkami.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Gruby Benek
Taekwondo