Wydrukuj tę stronę
czwartek, 30 wrzesień 2021 16:37

Warsztaty szkoleniowe w Augustowie

Napisane przez AG
POSG POSG

W dniach 27-28 września 2021 r. w Augustowie odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium Polski, z uwzględnieniem problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium RP prowadzonej przez Straż Graniczną samodzielnie i we współdziałaniu z innymi służbami i instytucjami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę handlu ludźmi i pracy przymusowej.

W dwudniowych warsztatach udział wzięli funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Miejskich i Powiatowych Komend Policji województwa podlaskiego oraz Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze służbami mundurowymi, w tym z Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych. Wśród uczestników, a jednocześnie prelegentów znaleźli się także wykładowcy z  Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021, Programu "Sprawy wewnętrzne" Azyl i Migracja ( PA18).

Źródło: POSG