• 1
  • 2
piątek, 01 październik 2021 14:11

Zatrzymani za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy

Napisane przez KZ
POSG POSG

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej we wrześniu br. zatrzymali 121 osób za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy polsko - białoruskiej.

Osoby, które pomagały cudzoziemcom w przekroczeniu granicy wbrew przepisom to głównie obywatele Gruzji, Polski, Syrii, Ukrainy, Iraku i Tadżykistanu, niektóre z nich posiadały niemieckie tytułu pobytowe. W wiekszości przypadków wcześniej opłaceni organizatorzy tego nielegalnego procederu zostali zatrzymani w bliskiej odległości od granicy państwa. Przewozili nielegalnych migrantów do krajów europejskich.

Zgodnie z Art. 264. § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen na 5 lat.

Źródło: POSG

Gruby Benek