• 1
  • 2
wtorek, 05 październik 2021 16:28

Napis "AUGUSTÓW" w nowej odsłonie [ZDJĘCIA]

Napisane przez RED
fot. nadesłane fot. nadesłane

Firma BAT konsekwentnie realizuje wdrożoną w 2020 r. nową strategię działania pod hasłem „Lepszego Jutra” (A Better Tomorrow), w którą wpisana jest troska o otoczenie oraz realizacja zobowiązań społecznych i środowiskowych. Takie podejście ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju firmy, która wraz z ogłoszeniem nowych celów, zmieniła także swoją identyfikację wizualną.

Fabryka w Augustowie będąca częścią globalnego koncernu BAT, także wpisuje się w nową strategię i podejmuje szereg działań proekologicznych, m.in. w zakresie zmniejszenia zużycia energii pochodzącej z gazu LNG, co pozwala równocześnie zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o prawie 70 ton rocznie. Wspomniane wcześniej osiągnięcie neutralności środowiskowej, to jeden z najważniejszych celów, który został wpisany w nową strategię koncernu BAT rozwijającego swoją działalność w Polsce od 30 lat.

Znajdująca się w Augustowie i należąca do BAT fabryka jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. To tu odbywa się kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu, po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka produkuje rocznie około 50 miliardów sztuk papierosów, które następnie trafiają na około 50 rynków (głównie europejskich), a największe z nich to Niemcy, Polska, Francja i Holandia.

Fabryka podejmuje działania proekologiczne, korzystając m.in. z hybrydowego podejścia Lean Green czy metodologii Lean Management, służących do identyfikacji czynników wpływających negatywnie na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie. Jako organizacja, firma BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 2025 roku, a w roku 2030 ogłoszenia całkowitej neutralności węglowej. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wody o 30 proc. Dlatego w 2020 roku na terenie augustowskiej fabryki powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach  woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów o aż 1,5 tony.  

Efekty zmiany identyfikacji  wizualnej firmy są widoczne w bezpośrednim  otoczeniu fabryki przy ul. Tytoniowej, a także w realizacjach znajdujących się na terenie miasta Augustów. Modernizację przeszedł także napis „Augustow is the future”, który znajduje się na ulicy Portowej.

Przedstawiciele fabryki podkreślają, że mają nadzieję na to, że w takiej odsłonie również zostanie ciepło przyjęty przez mieszkańców Augustowa i turystów.

Taekwondo
Gruby Benek