• 1
  • 2
czwartek, 14 październik 2021 14:58

Dzień Nauczyciela w Augustowie

Napisała

Dziś Dzień Nauczyciela! W całej Polsce dzieci oraz młodzież dziękują swoim pedagogom za pracę, jaką ci wkładają na co dzień w trud ich wychowywania oraz edukowania. Jak to święto przebiegało w Augustowie? Czy odbyły się jakieś uroczystości? Sprawdziliśmy to!

Jak każdego roku, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku jako Dzień Nauczyciela, natomiast od 1982 roku, na mocy ustawy Karta Nauczyciela, obchodzone jest pod nazwą Dnia Edukacji Narodowej. To święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została stworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta dnia 14 października 1773 roku.

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela, jest uroczyście obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą. To okazja do składania podziękowań nauczycielom za ich bardzo trudną i odpowiedzialną pracę. To także czas na uhonorowanie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych nagrodami dyrektora szkoły, kuratora oświaty, burmistrza, starosty czy ministra. To nagrody pieniężne, ale także medale, krzyże zasługi i wyróżnienia.

Najcenniejszym jednak wyróżnieniem dla każdego nauczyciela jest wdzięczność jego wychowanków. Najczęściej jest to szczery, z serca płynący wierszyk, czy własnoręcznie namalowana laurka. Symboliczny kwiatek otrzymują nie tylko czynni nauczyciele, ale również nauczyciele przebywający na emeryturze. Oni również przyjmują wyrazy szacunku, czy to drogą mailową, czy telefonicznie, często są też odwiedzani przez wychowanków w swoich domach.

Sprawdziliśmy, jak obchodzone było dziś to święto w augustowskich szkołach.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy rozmowę z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie, panem Andrzejem Kaszkielem.

„My wczoraj obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Myślę, że oprócz reżimu sanitarnego, obchody święta niczym się nie różnią od tych z ubiegłych lat. Miałem spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły, podziękowałem za tę trudną pracę, złożyłem serdeczne życzenia, wręczyłem nagrody dyrektora. Uczniowie, wykorzystując umiejętności nabyte podczas zdalnego nauczania, przygotowali dla nauczycieli żartobliwą, kabaretową inscenizację rady pedagogicznej, którą wszyscy odtworzyliśmy sobie w pokoju nauczycielskim. Nie zapomnieli o nas także rodzice. Rada Rodziców przygotowała dla pracowników szkoły słodki poczęstunek. Oczywiście uczniowie obdarowali swoich wychowawców i nauczycieli przedmiotów kwiatami. Jak zawsze wywołało to wśród nas ogromne wzruszenie” – opowiada pan dyrektor.

Czy władze oświatowe i miejskie uhonorowały nauczycieli nagrodami?

„Tak się składa, że w naszej szkole, jutro o godzinie 11:00, odbędą się miejskie obchody Dnia Nauczyciela. Będzie część artystyczna, a następnie pan burmistrz wręczy nagrody nauczycielom ze wszystkich szkół publicznych miasta. Zaproszeni goście zabiorą głos, a później, przy szwedzkim stole, wszyscy z pewnością, jak to nauczyciele, będziemy rozmawiać na tematy dotyczące naszych szkół, naszych uczniów” – informuje pan Andrzej Kaszkiel.

Skontaktowaliśmy się również z dyrektorem I liceum Ogólnokształcącego, panią Anną Sus-Cilulko, aby dowiedzieć się, w jaki sposób starsi uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za trud wkładany w ich wykształcenie i wskazanie drogi do realizacji celów życiowych.

„Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy wczoraj. W uroczystości brały udział delegacje poszczególnych klas, gdyż wciąż obowiązuje nas reżim sanitarnym, jednak nie umniejszyło to znaczenia tego święta. Ponieważ mamy dwie klasy o profilu przygotowania wojskowego, naszymi gośćmi byli przedstawiciele wojska, a wśród nich: generał brygady Bogdan Rycerski z XV Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pułkownik Ireneusz Król, dowódca XIV Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach oraz pułkownik Jarosław Kowalewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień z Suwałk” – opowiada nasza rozmówczyni.

„Podczas uroczystości pan starosta wręczył nauczycielom nagrody, zaś uczniom stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie. Uczniowie ze szkolnego teatru Res Humanea, prowadzonego przez panią Bożenę Bendig, przygotowali część artystyczną. Do obchodów Dnia Nauczyciela włączyli się również rodzice z Rady Rodziców, którzy zawsze nas wspierają, zawsze są z nami” – mówi dyrektor I LO w Augustowie.

To budujące, gdy dyrektorzy są dumni ze swoich uczniów, a uczniowie szanują swoich nauczycieli. To bardzo trudny zawód, wymagający wielkiej odpowiedzialności oraz znajomości psychiki młodego człowieka. Mimo to nie brakuje pedagogów, którzy z oddaniem i radością wykonują swoją powinność. Dziś o zawodzie nauczyciela nie myśli się już bowiem w kategoriach kary, czy jako o profesji gorszej rangi, jak to bywało u starożytnych Rzymian. Ich powiedzenie, „bodajbyś cudze dzieci uczył”, dziś już nie ma żadnego zastosowania.

Taekwondo
Gruby Benek