Wydrukuj tę stronę
piątek, 15 październik 2021 15:21

16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II

Napisane przez JG

16 października obchodzimy ustanowione w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święto upamiętniające wybór na papieża, arcybiskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. Jak zapisano w ustawie sejmowej – „ustanowienie tego święta jest hołdem złożonym największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości oraz mądrości”.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Wybór 16 października 1978 roku w Rzymie przez kolegium kardynalskie Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego był ogromnie ważnym wydarzeniem w historii Polski i świata. Był to bowiem pierwszy od 455 lat papież spoza Włoch. Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Przesłaniem Jego pontyfikatu były słowa: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".

Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Papież Polak, 9-krotnie odwiedził ojczyznę. Swoją papieską posługę sprawował przez 27 lat. W Stolicy Apostolskiej zasiadał do końca życia. Odszedł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku.

Moralny wzór

Dzień poświęcony Ojcu Świętemu sprzyja refleksji nad Jego dokonaniami i nauczaniem. O tym, jak bogate i uniwersalne pozostawił nam dziedzictwo, świadczy fakt, że zgłębiając Jego encykliki i homilie i rozważając Jego czyny, wciąż odnajdujemy nowe idee, przesłania i inspiracje.

Dla nas, Polaków Jan Paweł II pozostanie na zawsze wzorem moralnym i niestrudzonym pielgrzymem do Ojczyzny, który każdym słowem wygłoszonym do słuchających go tłumów dodawał siły do walki o wolność narodu i godność każdego obywatela. Zapamiętamy Go także jako jednego z najwybitniejszych przywódców XX wieku, który przyczynił się do upadku komunizmu w Europie i przełomu ustrojowego w naszym kraju w 1989 roku.

Opr. Jerzy Górko

Źródło: Wrota Podlasia