• 1
  • 2
poniedziałek, 08 listopad 2021 14:33

Streetworker w wykonaniu Fundacji Cordis

Napisane przez RED
Fundacja Cordis Fundacja Cordis

Fundacja Cordis od 2019 roku realizuje, dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Augustowie, program „wychowawca podwórkowy” (Streetworker), który jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego.

Podstawą prawną działań prowadzonych w ramach tegoż programu jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 20148r.poz.998 z późn. zm.) dopuszczająca wsparcie w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę.

Zadaniem wychowawcy podwórkowego jest: inicjowanie działań mających na celu naukę młodego pokolenia umiejętności społecznych, odpowiedniej komunikacji i pozytywnych relacji rówieśniczych oraz animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Praca opiekuńczo-wychowawcza odbywa się w środowisku otwartym-na podwórku, na boisku, w parku, w lesie w zależności od warunków atmosferycznych. Innym aspektem spotkań podwórkowych jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów dzieci poprzez działania korekcyjne, profilaktyczne i naprawcze.

Zajęcia, które były organizowane w ciągu trzech lat w Fundacji w ramach wychowawcy podwórkowego, to min.: mecze i turnieje sportowe, wyjazdy na Pływalnię Miejską i doskonalenie nauki pływania, ogniska, wyjazdy do kina oraz na wycieczki krajoznawcze, wycieczki rowerowe, wyjścia na plażę, korzystanie ze sprzętów pływackich, podchody oraz wiele innych atrakcji sportowych.

Cieszymy się, że taka forma aktywności spotkała się z aprobatą dzieci i młodzieży i liczymy na dalszą kontynuację programu w przyszłości.

Źródło: Fundacja Cordis

Gruby Benek