Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 listopad 2021 14:08

Oświadczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej

Napisane przez AD
Fot: Pixabay Fot: Pixabay

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi idei upamiętnienia Ofiar Obławy Augustowskiej, pragnę wyjaśnić najważniejsze kwestie.

Po latach starań ludzi dobrej woli, Dom Turka został wreszcie odzyskany z rąk prywatnych. Jest teraz pod opieką Instytutu Pileckiego, który utworzy w nim Muzeum Obławy Augustowskiej. To wielka rzecz dla całej społeczności i piękne uhonorowanie naszych przodków dotkniętych prześladowaniem ze strony totalitaryzmu.

To kolejny ważny krok po utworzeniu na jednym z augustowskich rond monumentu nazywanego przez ks. Stanisława Wysockiego „Strażnikiem pamięci”. To piękne dzieło, którego lokalizacja wyklucza jednak organizację uroczystości, złożenie kwiatów, czy przyszły pochówek Ofiar. To wszystko ważne osiągnięcia i świadectwo polskiego patriotyzmu. Wciąż jednak brakuje w Augustowie miejsca, które zapewniłoby możliwość złożenia kwiatów, zapalenia zniczy i spokojnej modlitwy w intencji ofiar. Miejsca godnego, w którym w przyszłości mogłyby spocząć doczesne szczątki odnalezionych ofiar. Dlatego podjęłam inicjatywę stworzenia takiego miejsca w naszym mieście. W odpowiedzi na mój apel w projekcie budżetu miasta na 2022 rok znalazła się stosowna pozycja, która pozwala rozpocząć cały proces, a w przyszłości uzyskać zewnętrzne wsparcie na realizację dzieła. Dzieła, które będzie pięknym świadectwem naszej pamięci i domknie niczym klamra wszystkie prowadzone dotychczas działania.

Stworzenie miejsca pamięci nie będzie odbywać się w drodze jednoosobowej decyzji. Do współpracy już zaprosiłam wiele osób dobrej woli. Patriotów, działaczy społecznych i przedstawicieli ważnych instytucji. Począwszy od mieszkańców Augustowa, poprzez ks. Stanisława Wysockiego i Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Obławy, aż po przedstawicieli Instytutu im. Witolda Pileckiego oraz Muzeum Obławy Augustowskiej.

Wierzę, że wspólnie, w duchu szacunku dla ofiar zbrodni, wypracujemy najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na godne upamiętnienie tragicznych wydarzeń i oddanie hołdu Ofiarom. Apeluję o wsparcie tej inicjatywy i spokojną dyskusję, która dziś ma dopiero swój początek. Osobiście dopilnuję, aby proces prowadzący do powstania miejsca pamięci dał szansę na wypowiedzenie się wszystkich zainteresowanych i pracę w duchu wzajemnego szacunku. Naszą powinnością jest zadbanie o to, aby kwestie dotyczące tożsamości i honoru przodków były traktowane z należytym szacunkiem.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska