Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 listopad 2021 15:21

WYSTĄPIENIE Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Napisane przez EJ
PPIS w Augustowie PPIS w Augustowie

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, będąc organem koordynującym działalność służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19.

Dane epidemiologiczne bezsprzecznie wskazują na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną  na  terenie  naszego  województwa:  liczba  zakażeń  w  okresie  od  11.10-17.10.21r. wynosiła  1784,  w  analogicznym  okresie  bieżącego  miesiąca,  czyli  od  11  do  17  listopada  wynosi 4759.

Państwowa  Inspekcja  Sanitarna,  jako  instytucja  powołana  do  realizacji  zadań  w  obszarze ochrony  zdrowia  i  życia  ludzkiego  dokłada  wszelkich  starań,  celem  uświadomienia  społeczeństwu korzyści ze szczepień ochronnych przeciw zachorowaniu na Covid-19, znaczeniu zachowania dystansu społecznego oraz roli maseczek ochronnych i higieny rąk w przerwaniu dróg szerzenia się wirusa SARS–CoV–2 w społeczeństwie. Przepisy prawne wydane w tym względzie podyktowane są koniecznością  dbałości o dobro  publiczne, jakim  jest  ochrona  zdrowia  i  życia  ludzkiego  w  sytuacji stanu epidemii i mają charakter norm publicznoprawnych, bezwzględnie obowiązujących.

Niedopuszczalna  jest  akceptacja  lekkomyślnego  niweczenia  wysiłków  w  walce  z  epidemią  poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania  się  epidemii  SARS-CoV-2  (COVID-19).  Równolegle  z  działaniami  edukacyjno–informacyjnymi  kierowanymi  do  mieszkańców,  realizowane  są  czynności  kontrolne,  sprawdzające stopień  przestrzegania  ograniczeń,  nakazów,  zakazów  określonych  rozporządzeniem  MZ  z  dnia
06.05.21r. (Dz. U. z 2021, poz. 861 z późn. zm.).

Jak  widać,  sytuacja  epidemiologiczna  na  terenie  województwa  podlaskiego  pogarsza się. W tym względzie  konieczna  jest  nasza  dyscyplina  w  zakresie  zachowania  reżimu  sanitarnego,  między innymi w galeriach handlowych, obiektach handlowo-usługowych, sklepach mało- i wielkopowierzchniowych,  restauracjach  oraz  na  terenie  innych  obiektów  użyteczności  publicznej, wszelkich zakładach pracy, instytucjach, placówkach edukacyjnych i innych z których korzystamy i w których pracujemy.

Apeluję zatem o podjęcie i realizację w nadzorowanych zakładach czynności zmierzających  do zwiększenia  nadzoru nad przestrzeganiem  przez klientów/pacjentów  zasady DDM  (dezynfekcja, dystans, maseczki), w tym szczególnie w odniesieniu do respektowania przez osoby odwiedzające obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który skutkuje zwiększoną liczbą klientów, spędzających na zakupach, czy w placówkach usługowych dłuższy czas niż zazwyczaj. Wskazuję, że okres przedświąteczny to  również  dodatkowe  ryzyko  transmisji  wirusa  ze  strony  osób  przyjeżdzających  na  teren  naszego województwa z zagranicy, czy z innych województw.

Zachęcam  do  wdrożenia  w  Państwa  zakładzie  większej  dyscypliny  w  zakresie  zachowania reżimu sanitarnego zarówno przez personel jak i osoby odwiedzające, pomimo wiążących się z tym niedogodności.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zrozumienie powagi sytuacji i wprowadzenie w kierowanych zakładach, skutecznych działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko szerzenia się wirusa SARS–CoV–2 przyniesie wymierne korzyści w procesie wspólnego opanowania utrzymującej się  pandemii  i  zapobiegnie  ewentualnym  ograniczeniom  w  funkcjonowaniu  życia publicznego. Naszym wspólnym celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegow Białymstoku
Ewa Jakubowicz

Źródło: PSSE Augustów