• 1
  • 2
czwartek, 02 grudzień 2021 16:25

Wymiana tablic informacyjnych w strefie nadgranicznej

Napisane przez AM
KPPSP w Augustowie KPPSP w Augustowie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu augustowskiego rozpoczęli wymianę tablic informacyjnych na terenie których znajdują się gminy ujęte rozporządzeniem.

Przedmiotowy zakaz będzie obowiązywał od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Opracowanie: KP PSP Augustów
Zdjęcia: KP PSP Augustów

Źródło: KPPSP Augustów

Gruby Benek