• 1
  • 2
czwartek, 02 grudzień 2021 17:08

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

Napisane przez RED
Fot: Pixabay Fot: Pixabay

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, jako reprezentanta środowiska gastronomicznego w Polsce, w odniesieniu do zmian wprowadzonych od 1 grudnia 2021 r. przez rząd RP w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowelizacja Rozporządzenia ukazała się 29 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 2177), a dziś weszła w życie. Mówi ona między innymi, że limit obłożenia w lokalach gastronomicznych może wynosić 50  procent (dotychczas 75 procent), a w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach i dyskotekach może
uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób (dotychczas 150 osób). Co ważne, do wymienionych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Głos w tej sprawie już dawno zabrał Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydając komunikat, który jasno mówi, że wskazane Rozporządzenie i zmiany w nim wprowadzane nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich
udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Jedyną ewentualnością w tej kwestii jest dobrowolne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług podmiotu. Warto zaznaczyć, że ani właściciele, ani kelnerzy i barmani nie mają żadnych uprawnień do sprawdzania faktu zaszczepienia gości.

Jak dalej czytamy:

„Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu.”

Wobec powyższych, nie ma podstaw prawnych do żądania od gości lokali gastronomicznych uzyskania  informacji na temat ich szczepienia. Niewiadomą pozostaje również kwestia zasad weryfikacji oraz tego, kto byłby do takiej roli uprawniony.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej gwarantuje pomoc dla Członków Izby, którzy spotkają się z problemem natury prawnej w tej kwestii.

 

Jacek Czauderna
Prezes Zarządu IGGP

Dorota Rydygier Sławomir Grzyb
Wiceprezes Zarządu IGGP Sekretarz Generalny IGGP

Ewa Gutkowska
Członek Zarządu IGGP

Jacek Bełz
Członek Zarządu IGGP

Gruby Benek