Wydrukuj tę stronę
piątek, 03 grudzień 2021 15:54

Umowy o dzieło w rejestrach ZUS

Napisane przez KK

W pierwszych trzech kwartałach tego roku w całym kraju zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu. W województwa podlaskie takich umów podpisano niecałe 9 tys. Na pierwszym miejscu jest województwo mazowieckie z liczbą około 430 tys. umów, a na drugim śląskie z ilością ponad 382 tys. umów o dzieło.

ZUS opracował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.  

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawartych od 1 stycznia 2021 roku. Płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zawarły taką umowę, muszą to zrobić w ciągu 7 dni od jej podpisania na formularzu RUD. Jednak nie mają takiego obowiązku płatnicy, jeżeli osoba, z którą zawarli umowę o dzieło:

▪ pozostaje z nimi w stosunku pracy,
▪ wykonuje w ramach tej umowy pracę na rzecz swojego pracodawcy,
▪ prowadzi działalność gospodarczą w ramach której wykonuje usługi wchodzące w zakres działalności tej osoby.

- Informować o umowach o dzieło nie muszą podmioty lub jednostki organizacyjne, które nie są płatnikami składek (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego itp.) – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jak wynika z zebranych przez ZUS danych, wbrew powszechnym przypuszczeniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. -  Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. zostało zgłoszonych w Polsce 283 tys. wykonawców umów o dzieło, a w województwie podlaskim jedynie 6 tys.- dodaje rzeczniczka.

Najwięcej umów zawarto w sierpniu oraz we wrześniu. Z kolei najwięcej osób wykonujących umowę o dzieło jest w  wieku 30–39 lat. Jeśli chodzi o płeć, to częściej zawierają je mężczyźni (53 proc.) i w zdecydowanej większości podpisywane są z przedsiębiorcą – czyli  płatnikiem składek (96 proc.) niż z osobą fizyczną.  Najwięcej osób zgłosili płatnicy, którzy prowadzą  działalność związaną z edukacją. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na okres nie dłużej niż 9 dni. Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło zatrudniała do 250 ubezpieczonych.

Umowy o dzieło w jakich branżach

W raporcie uwzględniono również wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności płatników składek w klasyfikacji PKD. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. - Na dalszych miejscach są: działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. W województwie podlaskim najczęściej zawierane były umowy w branżach związanych z architekturą i inżynierią, badaniem i analizą techniczną -  mówi Katarzyna Krupicka.

Więcej informacji na temat zawieranych umów o dzieło można przeczytać w opracowanej przez ZUS analizie, dostępnej na stronie internetowej www.zus.pl.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego