• 1
  • 2
piątek, 10 grudzień 2021 14:27

Siłowe forsowanie polsko-białoruskiej granicy

Napisane przez KZ
POSG POSG

Dnia 08.12.2021 r. w nocy doszło do dwóch siłowych prób sforsowania polsko - białoruskiej granicy.

Pierwsze  zdarzenie miało miejsce na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 50 osób próbowała bezskutecznie siłowo, używając kładki przekroczyć polsko - białoruską granicę. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera, aby oślepić funkcjonariuszy i żołnierzy. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.

Kilka godzin później na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa kilkudziesięciu osób wspierana przez białoruskich żołnierzy niszczyła zabezpieczenia graniczne. Bialoruscy pogranicznicy używali laserów, agresywni cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy. W czasie próby forsowania granicy grupa 75 cudzoziemców zdołała przejść przez istniejącą zaporę, w tym celu użyli specjalnie przygotowanej drewnianej kładki. Wszystkie osoby zostały zatrzymane w bezpośredniej bliskości granicy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej minionej doby ujawnili 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wobec 23 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Źródło: POSG

Gruby Benek