• 1
  • 2
wtorek, 14 grudzień 2021 16:00

Nielegalni migranci na terenie gminy Giby

Napisane przez KZ
POSG POSG

Pięciu obywateli Iraku, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-litewską granicę zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach. Zatrzymano także kierowcę, obywatela Gruzji, który przewoził cudzoziemców.

12 grudnia br. na terenie gminy Giby funkcjonariusze Policji do kontroli zatrzymali pojazd marki Citroen Jumpy na polskich numerach rejestracyjnych, którego kierowcą był obywatel Gruzji. Mężczyzna przewoził w pojeździe 5 obywateli Iraku. Przeprowadzona kontrola legalności pobytu wobec cudzoziemców wykazała, że obywatele Iraku nielegalnie przekroczyli granicę naszego kraju. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.  Cudzoziemcy mieli przy sobie jedynie przepustki z Centrum Rejestracji Cudzoziemców znajdującego się na Łotwie. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom i przebywanie na terytorium naszego kraju bez wymaganych dokumentów obywatele Iraku zostali zatrzymani, a po wykonaniu niezbędnych czynności (13.12.2021 r.) przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. 43-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzuty za pomoc w zorganizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Natomiast dzień wcześniej (11.12.2021 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie współdziałając z funkcjonariuszami Policji zatrzymali 7 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju, posiadali tylko przepustki z Ośrodka dla Cudzoziemców na Litwie. Wszyscy zostali  przekazani  stronie litewskiej w ramach readmisji.

Źródło: POSG

Gruby Benek