• 1
  • 2
poniedziałek, 20 grudzień 2021 15:21

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło na Białoruś i Litwę

Napisane przez KZ
POSG POSG

Jak co roku Betlejemskie Światło Pokoju dotarło z Ziemi Świętej do Polski, a harcerze z naszego regionu przekazali je na Białoruś i Litwę.

Harcerze od lat przekazują nam Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku wędrówce Betlejemskiego Światełka przez świat towarzyszy motto: "Światło Nadziei”.  Do tej pory przekazaniu płomienia towarzyszyły liczne grupy harcerzy niestety z powodu pandemii, ale też trudnej sytuacji przygranicznej z Białorusią, przekazanie miało symboliczny charakter. W czwartek (16.12.2021 r.) na  polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach komendant Chorągwi Białostockiej ZHP Krzysztof Jakubowski przekazał wicekonsul RP w Grodnie Annie Pustuł Betlejemskie Światło Pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju z Bobrownik zawieziono do katedry w Grodnie, aby tam mogło być przekazane Polakom na Białorusi, wszystkim chętnym mieszkańcom, a następnie powędrowało dalej do Rosji.

Betlejemskie Światło dotarło też na Litwę. Przekazanie odbyło się na granicy w pobliżu miejscowości Poszeszupie. Na spotkanie przy słupie granicznym zorganizowane przez harcerzy z Suwalszczyzny przyjechali litewscy skauci i polscy harcerze z Mariampola, Kowna i Wilna. Przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszyły kolędy, życzenia i upominki. Skauci i harcerze z Litwy przekazali światełko dalej, na Łotwę i do Estonii.

Tradycję przekazywania płomienia od trzydziestu lat kultywuje Związek Harcerstwa Polskiego.

Źródło: POSG

Gruby Benek