Wydrukuj tę stronę
wtorek, 18 styczeń 2022 15:41

Nadleśnictwo Augustów zatrudniło skazanych

Napisane przez JB
Areszt Śledczy w Suwałkach Areszt Śledczy w Suwałkach

Po podpisaniu w październiku ubiegłego roku porozumienia pomiędzy suwalską jednostką i Nadleśnictwem Augustów dotyczącego współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych, przyszedł czas na realizację jego założeń.

Dnia 17 stycznia 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy na zatrudnienie skazanych między Aresztem Śledczym w Suwałkach i Nadleśnictwem Augustów. Podpisy złożyli: Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach mjr Arkadiusz Kawałek oraz Nadleśniczy Wojciech Szostak.

Strony umowy zobowiązały się współdziałać w obszarze zatrudniania skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych ekonomicznych i społecznych korzyści.

Pierwsi osadzeni do pracy ruszą już w najbliższy piątek. Odbywający karę kierowani będą do prac porządkowych oraz gospodarczych w nadleśnictwach. Zajmą się m.in. odbudową zalesień, pracami pielęgnacyjnymi, porządkowaniem pasów leśnych. Wypracowane przez nich wynagrodzenie oprócz oczywistych profitów dla samych skazanych zasili Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Otwartą drogę do odpłatnego zatrudniania osadzonych dało podpisane we wrześniu 2021 roku porozumienie między Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi będące realizacją programu „Praca dla więźniów", który zainicjowany został w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Opr. mjr Joanna Boratyńska

Kierownik Działu Penitencjarnego

Areszt Śledczy w Suwałkach