• 1
  • 2
piątek, 28 styczeń 2022 15:02

Zostań policjantem! Poznaj terminy przyjęć do służby

Napisane przez AM
KPP Augustów KPP Augustów

Chcesz zostać jednym z nas? Informujemy, że Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć na 2022 rok. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Dodatkowo osoba ta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

- podanie o przyjęcie do służby;
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
- książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE NA ADRES:

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
ulica Brzostowskiego 6,
16-300 Augustów

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod nr telefonu: 47 715 62 02

lub do

SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ KWP W BIAŁYMSTOKU WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
ulica Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

- 7 marca
- 14 czerwca
- 2 sierpnia
- 19 września
- 29 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2022 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

Szczegółowe informacje o rekrutacji.

Źródło: KPP Augustów

Gruby Benek