Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 31 styczeń 2022 15:09

Chcesz skorzystać z ulgi? Zgłoś to do 31 stycznia

Napisane przez KK
ZUS ZUS

328 tys. osób w 2021 roku korzystało  z Małego ZUS plus. Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS Plus”, powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia.  Ci, którzy korzystali z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 20 lutego.

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

- Kolejny już rok zainteresowanie możliwością opłacania niższych składek jest stosunkowo duże. Do Małego ZUS-u plus w województwie podlaskim  mamy zgłoszonych ponad 9 tys. przedsiębiorców. Płatnicy, którzy chcą skorzystać z tego programu i jeszcze nie zdążyli złożyć dokumentów, mogą przesłać je elektronicznie do północy przez PUE ZUS - mówi Katarzyna Krupicka,  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Co ważne, każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2022 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego