Wydrukuj tę stronę
wtorek, 01 luty 2022 14:49

Obwodnica Augustowa – czy dojdzie do protestów? „Albo wariant III, albo żaden” Wyróżniony

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Jak bumerang systematycznie powraca temat budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa. 25 stycznia wykonawcy dokumentacji technicznej orzekli, który jej wariant będzie najkorzystniejszy. Nie wszyscy się jednak z ich zdaniem zgadzają.

Jakiś czas temu pisaliśmy obszernie o trzech wariantach przedsięwzięcia, jakim jest budowa południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa. Każda zainteresowana strona obstaje przy swoim wyborze – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad optuje za wariantem drugim, natomiast miasto Augustów z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem na czele, za trzecim wariantem tej inwestycji.

Temat powrócił, ponieważ 25 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA, na którym wykonawcy dokumentacji technicznej orzekli, że to drugi wariant południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa jest najkorzystniejszy. Zdecydowanie sprzeciwia się temu burmistrz miasta, ponieważ wariant drugi przewiduje przebieg obwodnicy przez tereny zamieszkałe, przez osiedla miejskie. W tym wariancie obwodnica odetnie również miasto od jeziora Sajno.

O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy zastępcę burmistrza, pana Filipa Chodkiewicza.

„Jeśli chodzi o wybór wariantu budowy augustowskiej obwodnicy, to stanowisko miasta jest jednoznaczne: albo wariant trzeci, albo żaden. Od ponad dwóch lat stoimy na stanowisku, że istotą obwodnicy jest to, że musi znajdować się daleko od miasta. Augustów jest miastem uzdrowiskowym o niezaprzeczalnych walorach sprzyjających zdrowiu, zatem w żadnym wypadku obwodnica nie może być zbudowana na terenach zurbanizowanych. Tymczasem w wariancie drugim przebiegałaby ona przez osiedle Ustronie, a następnie przez Silikaty, gdzie, jak wiadomo, będziemy budować budynki mieszkalne. Ponadto, przyjmując wariant drugi, miasto odcięte zostanie od jeziora Sajno, co absolutnie jest nie do przyjęcia. To musi być prawdziwa obwodnica, która będzie omijała miasto i nie będzie zakłócać spokoju mieszkańców” – mówi zastępca.

Co na ten temat sądzą augustowianie? Czy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat przedstawionych propozycji przebiegu obwodnicy?

„W swoim czasie odbyły się szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Spłynęło ponad 800 ankiet od mieszkańców, w których wskazany został wariant trzeci – przez Kolnicę. Pozostałe dwa warianty uzyskały znikomą liczbę głosów. Jak do tej pory żadne decyzje nie zapadły i z pewnością będą one jeszcze przez obie strony konsultowane” – informuje nasz rozmówca.

Co się stanie, jeżeli GDDKiA nie weźmie pod uwagę opinii społecznej i wskaże, jako jedyny do realizacji, wariant drugi budowy obwodnicy?

„Będziemy dyskutować, przekonywać o słuszności naszej propozycji, ale gdyby się okazało, że nasze sugestie nie zostaną zaakceptowane i zostanie pominięty głos społeczeństwa miasta, to zdecydowanie będziemy protestować. Całe miasto będzie protestować. W najbliższych miesiącach Komisja Opracowań Projektowych, tzw. KOPI, ponownie przeanalizuje kryteria środowiskowe, techniczne oraz finansowe i w dalszym ciągu będą odbywały się konsultacje. Myślę, że w tym roku zapadną decyzje, co do wariantu budowy obwodnicy. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2026 rok” – mówi Filip Chodkiewicz.

Niestety każdy wariant trasy zakłada wycięcie wielu hektarów lasów i to jest nieuniknione. Jeśli jednak obwodnica ma spełnić swoje zadanie, ominąć miasto i strefy ciszy, jej budowa musi być skrupulatnie przeanalizowana, a decyzje muszą być podjęte odpowiedzialnie. Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie i do zapowiadanych przez zastępcę burmistrza protestów nie dojdzie.