• 1
  • 2
wtorek, 15 luty 2022 16:22

Podlascy terytorialsi oddają hołd swoim poprzednikom [ZDJĘCIA]

Napisane przez AM
1 PBOT 1 PBOT

80 lat temu powstały Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Armia Krajowa. Przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w AK miało służyć scaleniu pod jednym dowództwem licznych organizacji niepodległościowych działających w okupowanej Polsce. Tradycje Okręgu Białystok AK z dumą dziedziczą żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej rozpoczęły już w niedzielę. W uroczystym apelu na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uczestniczył płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz poczet sztandarowy wystawiony przez 14 batalion lekkiej piechoty w Hajnówce.

W ramach ogólnopolskiej akcji "Światełko dla Bohatera z AK" podlascy terytorialsi odwiedzili groby oraz miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego (m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Topile). Wśród tych miejsc był Cmentarz Powązkowski w Warszaw, gdzie pochowany jest gen. bryg. Władysław Liniarski ps. "Mścisław", patron 1 Podlaskiej Brygady OT.

W poniedziałek 14 lutego terytorialsi uczestniczyli w lokalnych obchodach w Białymstoku, Łomży i Suwałkach wystawiając wojskowe asysty honorowe, w tym poczty ze sztandarami regionalnych struktur Światowego Związku Żołnierzy AK. Przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku żołnierze wzięli udział w otwarciu wystawy Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej gen. bryg. Władysławowi Liniarskiemu, dowódcy Okręgu AK Białystok. W tym dniu odbyła się także ceremonia awansowa kpt. Jana Namejko, żołnierza AK. Uczestniczyli w niej płk Sławomir Kocanowski, a akt mianowania na stopień majora wręczył ppłk Dariusz Szorc, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku.

Żołnierze Armii Krajowej są szczególną grupą w systemie wsparcia WOT. Otoczenie opieką kombatantów było jednym pierwszych zadań podczas operacji ODPORNA WIOSNA, której celem było zatrzymanie transmisji koronawirusa. Podlascy terytorialsi utrzymują regularny kontakt telefoniczny z kombatantami i reagują na bieżące potrzeby (np. transport na wizytę do lekarza, na szczepienia przeciwko COVID-19 czy zakup leków).

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław", dowódcy Okręgu Białystok AK. Jednostka dziedziczy także tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" działających na obszarze Białostocczyzny. W centralnym punkcie oznak rozpoznawczych brygad OT wpisany jest znak "Polski Walczącej". Decyzją ministra obrony narodowej do końca 2022 roku podczas przysiąg wojskowych odczytywana będzie historyczna rota przysięgi żołnierzy AK.

Okręg Białystok AK podzielony był na sześć inspektoratów: Mazowiecki, Podlaski, Łomżyński, Suwalski, Białostocki i Grodzieński. W szczytowym okresie siły okręgu liczyły ok. 33 000 żołnierzy.

Źródło: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”

Gruby Benek