• 1
  • 2
wtorek, 15 luty 2022 17:17

Augustowskie Przedszkole numer 2 na miarę naszych czasów [ZDJĘCIA I WIDEO]

Napisała
Przedszkole nr 2 w Augustowie Przedszkole nr 2 w Augustowie

Przedszkole nr 2 w Augustowie jest placówką, która cieszy się 75-letnią tradycją. Dnia 31 listopada 2021 roku, po trwającym cały rok remoncie, oddano je do użytku, ku zadowoleniu dzieci, rodziców i kadry. Od tego roku szkolnego wychowankowie z Przedszkola nr 2 mają najlepsze warunki do rozwoju.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera zapis mówiący, że celem tego etapu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania oraz uczenia się. W obecnej rzeczywistości, kiedy wiele kobiet podejmuje pracę zawodową, nieocenioną rolę pełnią przedszkola. Wspomagają rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, zapewniają kontakt z rówieśnikami, umożliwiają wspólną zabawę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, przygotowują wychowanków do kontaktu z kulturą, wspomagają rodziców w kształtowaniu postaw swoich dzieci. Ważną rzeczą jest także zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków lokalowych, a więc jasnych, nowocześnie wyposażonych sal, systematycznie remontowanych i udoskonalanych.

Przedszkolem, które cieszy się 75-letnią tradycją, jest Przedszkole nr 2 w Augustowie. Dnia 31 listopada 2021 roku, po trwającym cały rok remoncie, budynek oddano do użytku. Na tę inwestycję miasto pozyskało niemal 5 milionów złotych środków zewnętrznych.

W rozmowie z dyrektorem przedszkola, panią Małgorzatą Grygo, dowiedzieliśmy się wiele o historii tej placówki. Pani dyrektor udostępniła nam zapis, jaki znajduje się na pierwszej stronie najstarszej, zachowanej kroniki przedszkola, który zacytujemy.

„Nasze przedszkole zostało założone w 1947 roku przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Augustowie. Początkowo uczęszczało bardzo mało dzieci. Rodzice nie potrafili docenić roli przedszkola, jaką spełnia w wychowaniu dzieci. W 1950 roku gminna spółdzielnia SCH przekazała nasze przedszkole towarzystwu przyjaciół dzieci. Od tego czasu przedszkole zaczęło się bardzo rozwijać. Wybrany został specjalny komitet, który zajmował się sprawami gospodarczymi przedszkola i pomagał kierowniczce w urządzeniu festynu. Teren przedszkola był w tym czasie bardzo zaniedbany. Szybko usunięto wszelkie niepotrzebne przedmioty, które zagrażały bezpieczeństwu dzieci. Dzieci mogły już spokojnie bawić się na podwórku. W tym czasie do przedszkola uczęszczało 70 dzieci rodziców pracujących i niepracujących. Miasto nasze zaczęło się rozwijać. Powstawały nowe zakłady pracy. Z tego względu zaszła potrzeba zatrudniania kobiet. Matki, mając skierowanie do pracy, szybko śpieszyły do przedszkola, aby umieścić swoje dzieci. W 1952 roku przedszkole nasze było trzyoddziałowe liczące ponad 90 dzieci. W następnych latach liczba dzieci rosła, a grupy stawały się liczniejsze. Mimo tego, że brak było miejsc w naszym przedszkolu, rodzice wciąż zgłaszali się prosząc o przyjęcie ich dzieci do naszego przedszkola”.

Tyle o historii Przedszkola nr 2. Spytaliśmy panią dyrektor, jak wygląda praca w wyremontowanej placówce. Jakie zyski przyniósł kapitalny remont?

„Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zyskało nasze przedszkole po remoncie, to zaadaptowanie strychu na dwie sale do prowadzania zajęć z dziećmi. Zyskaliśmy 47 dodatkowych miejsc. Do tej pory mieliśmy 6 grup dzieci, obecnie jest ich 8. Na strychu są dwa gabinety terapeutyczne: logopedyczny i do integracji sensorycznej. Przedszkole jest też przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Nasze dzieci są w wieku od 3 do 6 lat”.

Czym jeszcze może pochwalić się przedszkole, czego przed remontem nie było?

„Mamy piękne łazienki, nowoczesne meble, posiadamy trzy tablice interaktywne, piękną salę przeznaczoną do zabaw ruchowych, takich jak gimnastyka czy rytmika. W tej sali odbywają się organizowane przez nas uroczystości. Doskonałą pomocą jest magiczny dywan, który budzi duże zainteresowanie naszych wychowanków. Jest on przeznaczony zarówno dla całych grup, jak również na zajęcia indywidualne”.

Można zatem powiedzieć, że przedszkole poszerzyło ofertę edukacyjną, co z pewnością zwiększyło jego popularność w środowisku. Ile osób zatrudnionych jest w prowadzonej przez Panią placówce?

„Wszystkich pracowników mamy 31 osób, w tym 16 to kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele mają studia wychowania przedszkolnego, ale również prawie wszyscy mogą pochwalić się kilkoma fakultetami, studiami podyplomowymi, na przykład specjalizacją pracy z dziećmi autystycznymi czy prowadzeniem zajęć z religii i wiele innych. Oferta edukacyjna naszej placówki jest szeroka i dlatego przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem”.

Koszt kapitalnego remontu Przedszkola nr 2 wyniósł 5 170 540 złotych, z czego 4 32 720 to środki zewnętrzne.

Obejrzyjcie zdjęcia oraz film, który przygotowano z okazji zakończenia remontu augustowskiego przedszkola!

 

Gruby Benek