• 1
  • 2
wtorek, 01 marzec 2022 12:42

420 mln zł w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Napisane przez KK

420 mln zł dotycząc 240 tys. świadczeń zostało wypłaconych przez   Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Środki dla uprawnionych wypłacane są wyłącznie na konto bankowe.

Od 1 stycznia br. można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę kapitału opiekuńczego, czyli 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

- Do tej pory w całym kraju wpłynęło 450 tys. wniosków dotyczących 463 tys. dzieci. W województwie podlaskim rodzice przekazał 14 tys. wniosków na 14,4 tys. dzieci. Ponad polowy osób ubiegających się o świadczenie otrzymała już pierwsze wypłaty. W najbliższych dniach zostaną przelane kolejne środki. Program jest obsługiwany elektronicznie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku są składane wyłącznie przez internet, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o wyprawkę szkolną „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Rodzice dzieci w wieku  od 12. do 35. miesiąca życia mogą ubiegać się o kapitał opiekuńczy w wysokości maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko. Wyplata może być przekazywana  w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

- Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie, albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do świadczenia.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację potwierdzająca prawo do świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie również na PUE ZUS. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Gruby Benek