Wydrukuj tę stronę
środa, 02 marzec 2022 15:36

Młodzieżowa Rada Miasta w Augustowie

Napisała
Ludzie zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com Ludzie zdjęcie utworzone przez master1305 - pl.freepik.com

W wielu miastach Polski przy samorządach istnieją organy, które reprezentują interesy określonych grup społecznych. Coraz częściej w miastach czy gminach powoływani są pełnomocnicy do spraw związanych z młodzieżą. Takie osoby podkreślają znaczenie głosu młodych ludzi w społeczności lokalnej. Już niedługo również w Augustowie zacznie działać Młodzieżowa Rada Miasta.

Podstawą powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest zapis w ustawie o samorządzie gminnym z 2001 roku o powoływaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Na wniosek zainteresowanych Rada Miejska wyraża zgodę na powołanie takiego organu i nadaje jej statut określający tryb wyboru członków i zasady działania.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się dnia 24 lutego 2022 roku, miejscy radni przyjęli statut Młodzieżowej Rady Miasta. W związku z tym niedługo rozpocznie się kampania wyborcza, podczas której młodzi augustowianie wybiorą swoich przedstawicieli.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem burmistrza do spraw młodzieży, panią Martyną Haraburdą.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został uchwalony statut Młodzieżowej Rady Miasta. Proszę powiedzieć, czym jest MRM?

„Młodzieżowa Rada Miasta pełni funkcję organu doradczego dla Rady Miejskiej. Pełni rolę reprezentacji młodzieży i ma na celu zainteresowanie władz samorządowych potrzebami młodych ludzi. Na ostatniej sesji został przyjęty statut, na podstawie którego młodzi ludzie będą opierać swoje działania. Do tej pory w naszym mieście nie było jeszcze Młodzieżowej Rady”.

Jakie cele stawia sobie ta reprezentacja młodzieży? Jaka będzie jej rola?

„Młodzieżowa Rada Miasta będzie organem konsultacyjnym w odniesieniu do Rady Miejskiej. Będzie organizowała własne sesje, będzie podejmowała własne inicjatywy związane z młodzieżą. Główne cele to m.in. włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, kształtowanie postaw obywatelskich, promowanie idei samorządności wśród młodzieży. Podczas sesji Rady Miejskiej inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta została przez radnych przyjęta przychylnie, chociaż padło bardzo wiele pytań odnośnie działalności tego organu. Na pytania te oczywiście udzieliliśmy odpowiedzi”.

Dlaczego wiek członków rady został ustalony na 14-19 lat? Podczas sesji padały głosy o podwyższeniu granicy wieku.

„W statucie wiek członków Młodzieżowej Rady Miasta został ustalony właśnie na 14-19 lat. Nie braliśmy pod uwagę starszych osób, np. 21-latków, ponieważ oni mogą kandydować do „dorosłej” rady miasta”.

Jest statut. Co dalej będzie się działo? W jaki sposób będziecie Państwo zachęcać młodzież do udziału w Radzie? Jakie są kolejne kroki w tej sprawie?

„Aktualnie organizowane są spotkania w szkołach podstawowych (ósme klasy) oraz w szkołach średnich (oprócz klas maturalnych). Prowadzimy rozmowy, opowiadamy czym chcemy się zajmować, jakie są nasze cele, rozwieszamy plakaty, dajemy ulotki. Jest duże zainteresowanie wśród młodzieży tym tematem. Następnie, do 11 marca, jest termin zgłaszania się kandydatów do Rady. Trzeba to zrobić na specjalnych formularzach. Od 11 marca każdy kandydat zorganizuje swoją kampanię wyborczą. 4 kwietnia odbędzie się internetowe głosowanie, które trwać będzie 24 godziny. Mogą w nim brać udział tylko osoby w wieku 14-19 lat. Następnie zostaną ogłoszone wyniki wyborów. W skład Młodzieżowej Rady Miasta wejdzie 15 członków, którzy spotkają się na I sesji MRM, gdzie wybrane zostanie prezydium, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący. Posiedzenia będą odbywały się raz na kwartał”.

To bardzo cenna inicjatywa. Kto był inicjatorem powstania Młodzieżowej Rady Miasta? Właśnie o to zapytaliśmy zastępcę burmistrza, pana Filipa Chodkiewicza.

„Ja jako pierwszy, w poprzedniej kadencji, podjąłem temat utworzenia Młodzieżowej Rady. Niestety moja inicjatywa nie został wówczas przyjęta, więc wróciłem do tematu ponownie. Zaproponowałem powołanie takiego organu i tym razem radni jednogłośnie poparli zaprezentowany statut. Chyba jedna osoba wstrzymała się od głosu, o ile dobrze pamiętam. Pan burmistrz powołał pełnomocnika do spraw młodzieży i jest nią pani Martyna Haraburda. Zatem jest działanie – jest efekt, z czego jestem bardzo zadowolony”.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta ma się odbyć najpóźniej w maju.

Żyjemy w czasach, kiedy nasza kultura wciąż się zmienia. Młodzi ludzie mają ogromny wpływ na te zmiany i od tego, jak młodzież zostanie wychowana i wyedukowana, zależy jakie będzie nasze państwo. Bardzo aktualne są więc słowa Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.