• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 17 listopad 2016 13:49

Miliony złotych na szpital i hospicjum

Napisane przez IT

Jest szansa na kilkumilionowe wsparcie finansowe szpitala i hospicjum pochodzące ze środków europejskich. Temat sytuacji finansowej dwóch placówek opieki medycznej z terenu powiatu augustowskiego: szpitala i hospicjum został poruszony na listopadowej sesji Rady Powiatu.

W trakcie przedstawiania sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, obejmującego okres od 30 września do 15 listopada, starosta Jarosław Szlaszyński poruszył kwestie finansowe działających w powiecie dwóch zakładów służby zdrowia: Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. O ile szpital prawdopodobnie zamknie 2016 rok na plusie, to nie można tego samego powiedzieć o hospicjum. - Za trzy kwartały bieżącego roku SP ZOZ osiągnął wynik dodatni. Zarząd powiatu jest przekonany, że będzie to drugi rok z rzędu, w którym jednostka osiągnie zysk na działalności medycznej. (...) Zarząd Powiatu zapoznał się też z sytuacją finansową SP ZZOD za trzy kwartały roku 2016. Za ten okres występuje strata w wysokości 41 503, 54 zł. Dyrektor poinformowała, że uzyskała informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększeniu kontraktu – powiedział starosta.

Starosta poinformował także o zadaniach realizowanych ze środków europejskich przez szpital i hospicjum na okres przyszłych dwóch lat lat. Obie placówki przygotowały projekty, które zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wspólnie ze Szpitalem w Alytusie jako partnerem otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny”. W ramach projektu realizowanego w okresie od 1 marca 2017 roku do 30 listopada 2018 roku zostanie zakupiony sprzęt medyczny na Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym oraz do Poradni K. Wartość projektu w części dotyczącej augustowskiego szpitala wynosi ponad 480 tys. euro, czyli ok. 2 mln zł.

Własny projekt pod nazwą „Poprawa usług w ochronie zdrowia – lepsze samopoczucie pacjentów” będzie realizować także Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej, wspólnie z Centrum Treningowym „Dainava” z Druskiennik. Będzie realizowany od 1 lutego 2017 roku do 31 stycznia 201 roku. W ramach projektu zakłada się zakup nowoczesnego sprzętu dla pacjentów hospicjum a wartość projektu w części dotyczącej augustowskiego hospicjum to kwota prawie 300 tys. euro, czyli ok. 1,2 mln zł.

- W sumie trafi do powiatu augustowskiego ponad 3,2 mln złotych na zakup sprzętu i wyposażenia (...) Jeżeli do tego dołożymy 1 mln wydany w roku ubiegłym na zakup sprzętu medycznego, kwota 5 mln złotych trafi do naszych jednostek służby zdrowia – podsumował starosta.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot