• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 17 listopad 2016 14:15

Rozstrzygnięcie konkursu na pomnik „Inki”

Napisane przez RED

Sąd konkursowy wybrał laureatów konkursu rzeźbiarskiego na przygotowanie projektu pomnika Danuty Siedzikówny ps. „Inki” – sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Przyznano dwie nagrody i wyróżnienie. Budowa pomnika „Inki” została zgłoszona przez mieszkańców Białegostoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

Do konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego Danutę Siedzikównę zgłoszono dziesięć prac. Sąd konkursowy wyłonił trzy najlepsze propozycje.
Pierwszą nagrodę w wysokości 10 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji, czyli postępowania w trybie z wolnej ręki, otrzymał autor pomnika oznaczonego symbolem „I”: Pracownia Rzeźby „Forma”, Karol Badyna (Kraków). Przedmiotem negocjacji będzie koszt i termin realizacji projektu, a także uzyskanie pozwolenia na budowę. Drugą nagrodę w wysokości 7 tys. zł przyznano autorowi koncepcji oznaczonej symbolem „J”: Grzegorzowi Witkowi (Kobyłka). Sąd konkursowy postanowił również wyróżnić pracę konkursową „F” (3 tys. zł), której autorami są Pracownia Jackowski Michał oraz TT&B Studio Architektury i Grafiki Tomasz Rogala (Białystok).

– Budowa pomnika to istotna inicjatywa, stanowi ukoronowanie tegorocznych obchodów Roku Danuty Siedzikówny w Białymstoku – mówi zastępca prezydenta Adam Poliński.

Autorzy pomysłu budowy pomnika, złożonego do Budżetu Obywatelskiego 2016, weszli w skład sądu konkursowego. Znaleźli się tam także m.in. przedstawiciele Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Miejski Konserwator Zabytków, a także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Projekt ten, poświęcony Danucie Siedzikównie – bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej, uzyskał 3370 głosów w głosowaniu białostoczan. Pomnik zostanie postawiony na terenie zabytkowego Parku Planty w Białymstoku.

Katarzyna Ramotowska
Źródło: www.bialystok.pl

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot