• 1
  • 2
  • 3
piątek, 18 listopad 2016 12:36

Drogowe budowanie

Napisane przez IT

Inwestycji drogowych w powiecie ciąg dalszy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono założenia planowanego na przyszły rok budżetu. Znalazło się w nim szereg zadań inwestycyjnych w gminach Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin oraz w mieście Augustów.

Na terenie miasta Augustów przewidziana jest kontynuacja przebudowy ulicy 3 Maja. Etap drugi modernizacji głównej ulicy w mieście obejmie prace od ulicy Hożej do Ronda Marconiego oraz ulicę Hożą na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej. W kosztach przedsięwzięcia partycypuje także miasto Augustów. Planowany koszt inwestycji to 2,5 mln złotych i planowane jest uzyskanie dotacji w wysokości 50% ze środków zewnętrznych.

Mają znaleźć się także fundusze na zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę przebudowy chodnika na ulicy Konopnickiej w Augustowie, po prawej stronie ulicy na odcinku od ulicy Sosnowej do wyremontowanego w 2014 roku odcinka na wysokości szpitala. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi, bez remontu nawierzchni jezdni, 150 tysięcy złotych., a wymagany wkład miasta to 75 tysięcy złotych. - Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do burmistrza o możliwość partycypacji w kosztach. Czekamy na odpowiedź – mówił starosta.

Wyremontowane odcinki dróg czy nowe chodniki pojawić się mają także w gminach wiejskich.
Na terenie gminy Bargłów Kościelny modernizacji mają ulec dwa odcinki dróg. Planowana jest przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny–Netta Folwark obejmująca kilka odcinków tej drogi powiatowej, o wartości szacunkowej 2mln 689 tysięcy złotych. Zakładane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów z rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wymagany wkład gminy to nieco 685 tysięcy złotych. Drugim zadaniem jest przebudowa odcinka drogi Bargłów Kościelny–Nowiny–Uścianki o szacunkowej wartości 700 tysięcy złotych, z czego zakładane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 63,63 % kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wymagany wkład gminy to 127 tysięcy złotych.
W gminie Sztabin planowana jest przebudowa ponad trzykilometrowego odcinka drogi powiatowej Wrotki–Jaziewo o szacunkowej wartości 1mln 710 tys. złotych. Starostwo zakłada pozyskać dofinansowanie w wysokości 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wymagany wkład gminy to 310 tys. złotych. Przypomnijmy, że w tym roku wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji w ramach tego programu.

W gminie Nowinka zakłada się budowę nowych i remont starych chodników we wsi Monkinie o wartości zadania 60 tysięcy złotych i wymaganym wkładzie własnym gminy 30 tysięcy złotych. Starostwo rozważa także remont odcinka drogi powiatowej Szczebra-Kurianka-Sokolne. - Być może w przyszłym roku, wspólnymi siłami z panią wójt, wyremontujemy ten odcinek drogi – powiedział Jarosław Szlaszyński.

Natomiast w gminie Lipsk wykonana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Kurianki-Starożyńce-Bartniki o szacunkowym koszcie 50 tysięcy złotych, w tym 25 tysięcy wynosi wkład gminy.
W gminie Płaska przygotowany jest do remontu odcinek drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skieblewo o wartości szacunkowej zadania 300 tysięcy złotych. Pomoc finansową zadeklarowało Nadleśnictwo Płaska i wynosi ona 200 tysięcy złotych. Powiat zadeklarował zabezpieczenie na ten cel kwoty pozostałej kwoty, czyli 100 tysięcy złotych. Będzie to kolejna, już trzecia, inwestycja w gminie Płaska współrealizowana z Lasami Państwowymi.

- Przy wszystkich zadaniach szukamy środków zewnętrznych, ażeby zwiększyć liczbę zadań i ich zakres – mówił podczas obrad sesji starosta. – W przypadku terenów wiejskich będziemy się ubiegać o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Natomiast na obszarze miasta Augustowa z narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Wykorzystujemy wszystkie możliwe dostępne środki – zapewniał.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot