• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 22 listopad 2016 16:35

Na półmetku

Napisane przez IT

Zbliżający się półmetek działania samorządu powiatowego tej kadencji był przyczynkiem do zwołania w dniu 22 listopada w Starostwie Powiatowym konferencji prasowej, na której podsumowano dwa lata pracy.

Drogi, zdrowie, edukacja – to priorytety, jakie nałożyły sobie władze powiatowe tej kadencji. O dotychczasowej realizacji założeń wyborczych mówił na konferencji starosta, Jarosław Szlaszyński. Najwięcej uwagi poświęcił omówieniu, trzeba przyznać, licznych inwestycji prowadzonym na drogach powiatu augustowskiego. Mieszkańcy otrzymali prawie 35 km nowych dróg, o łącznej wartości prawie 21 mln złotych. Starosta wymienił szereg inwestycji przeprowadzonych zarówno na drogach miejskich jak i zamiejskich w gminach powiatu. Udało się wyremontować w zeszłym roku ulicę Limanowskiego na osiedlu Baraki, zbliżają się ku końcowi prace na ulicy 3 Maja w Augustowie i ulicy Kościelnej w Lipsku. Prace na ulicach Augustowa, o czym wspomniał starosta, były możliwe dzięki porozumieniu z władzami miejskimi, by wspólnymi siłami uzyskać silniejszą pozycję w pozyskaniu środków finansowych z rządowego Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Miasto może do tego programu zgłosić rocznie jedno zadanie, powiat - dwa. Przykładem takiej współpracy jest modernizacja ulic: 3 Maja (powiatowa) i Rynku Zygmunta Augusta (miejska), a w przyszłym roku starostwo wesprze miasto (by mogło uzyskać większą liczbę punktów rankingowych za współpracę samorządów) przy realizacji ulicy Glinki. – Dlatego oceniam naszą współpracę bardzo pozytywnie i chcemy ją kontynuować – zapewniał starosta.
- Generalnie przyjęliśmy zasadę, że realizujemy te zadania inwestycyjne, które wskazują samorządy szczebla podstawowego, tak żeby mieszkańcy danej gminy poprzez swoją radę gminy, burmistrza czy wójta, wskazywali swoje priorytety – mówił starosta. I tak w latach 2015-2016 wspólnymi siłami udało się wyremontować kilkanaście kilometrów dróg zamiejskich, m.in. odcinki dróg powiatowych Barszcze-Dreństwo-Woźnawieś, Janówek-Kopiec, Pruska-Tajno Podjeziorne czy Jabłońskie-Topiłówka-Mazurki, a na innych drogach powiatu prace modernizacyjne jeszcze trwają. Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę w kwestii budowy dróg z Nadleśnictwem Płaska. Wspólnie udało się zmodernizować dotychczas dwa odcinki w ciągu drogi Przewięź-Rudawka. Oprócz modernizacji dróg udało się także położyć chodniki w kilku miejscowościach (Netta, Jaminy, Monkinie, Tobołowo) czy dokonać doraźnych remontów, przygotowywane są również dokumentacje techniczne. - W żadnym okresie nie udało się zbudować tak wielu dróg – podsumował starosta dwuletnią realizację programu poprawy stanu dróg w powiecie.

Starosta podsumował także politykę zdrowotną: – Szpital się nie zadłuża, za chwilę rozpoczniemy proces, na który wszyscy czekamy, czyli stopniowego niwelowania zobowiązań. Mówił także: - Swoje wysiłki koncentrujemy na tym, co jest najważniejsze dla pacjentów, czyli: aparatura i podniesienie standardów na oddziałach. Zaznaczył, że szpital drugi rok z rzędu uzyska dodatni wynik na działalności medycznej, także dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w 2015 roku była to kwota 3 mln 200 tysięcy złotych). W placówce tej przeprowadza się duże inwestycje, tj. w zeszłym roku odremontowano oddział chirurgiczny, trwa remont oddziału chorób wewnętrznych, a w przyszłym roku nowego blasku nabiorą oddziały: dziecięcy i ginekologiczno-położniczy. Oprócz tego do szpitala zakupiono aparaturę medyczną czy wymieniono wysłużoną windę, wdrożono system E-zdrowie. Udało się także pozyskać fundusze unijne na realizację dwóch programów skierowanych do pacjentów szpitala i augustowskiego hospicjum. – Oczywiście potrzeby w zakresie służby zdrowia są duże i nikt z nas nie mówi, że to jest stan, który nas zadowala. Jeszcze jest wiele do zrobienia i te kolejne dwa lata będziemy chcieli wykorzystać na to, by podnieść jakość świadczonych usług w szpitalu i zmienić otoczenie szpitala, by pobyt pacjenta był jak najwygodniejszy – zapewniał starosta. Pochwalił także wysiłek załogi szpitala, by placówka funkcjonowała jak najlepiej.

Trzecim omawianym podczas konferencji obszarem działania była oświata. O jej dobrej kondycji, zdaniem starosty, świadczą wyniki zewnętrznych egzaminów czy wysokie pozycje w różnego typu rankingach. – Jest ranking najbardziej wiarygodny, jasny, nie związany z żadną opłatą. To jest ranking, który prowadzi Związek Powiatów Polskich. I w ciągu ostatnich dwóch lat powiat augustowski zajął czwarte miejsce w kraju w swojej kategorii – w tych słowach odniósł się do krytycznej oceny przez niektórych radnych powiatowych prowadzenia takich rankingów. Poświęcił także uwagę kształceniu zawodowemu. Przypomniał, że władze powiatowe współpracują w tym zakresie z największymi zakładami pracy w Augustowie - Stocznią Balt-Yacht, koncernem British American Tobacco, a wkrótce zostanie podpisana umowa z firmą Ślepsk dotycząca kształcenia w branży szkutniczej. – Uważam, że oświata jest w bardzo dobrym stanie – podsumował Jarosław Szlaszyński.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot