• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 00:02

Dziś Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

10 kwietnia w naszym kraju obchodzimy Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym dniu nie należy stawiać sobie pytania jak pić żeby się nie upić, lecz jak nie pić w ogóle. 

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sukcesywnie przeprowadza badania dotyczące trzeźwości Polaków. Niestety wyniki badań nie są optymistyczne, gdyż spożycie alkoholu na jednego mieszkańca ciągle wzrasta. Warto zwrócić uwagę na ten problem, gdyż skutkiem nadmiernego spożycia „procentów” nie są tylko choroby. Jest to również bardzo duży problem społeczny.

Choroba alkoholowa jest problemem całych rodzin. Dzieci z takich domów często narażone są na agresję i zaniedbania. Odczuwają dyskomfort psychiczny, odbija się to również na ich zdrowiu oraz prawidłowym rozwoju. Państwo, w trosce o swoich młodych obywateli, stara się zapewnić im opiekę psychologiczną oraz tworzy sieć świetlic socjoterapeutycznych. W Polsce liczba świetlic wciąż wzrasta, lecz ich największymi mankamentami są ich przeludnienie oraz niska jakość pracy wychowawców. Dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wychodzi z pomocą organizując szkolenia dla kadr, które przygotowują do trudnej pracy z dziećmi i rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym.

Drugim bardzo istotnym zjawiskiem związanym z nadużywaniem alkoholu jest nietrzeźwość kierowców. Alkohol jest substancją silnie oddziaływującą na organizm ludzki. Spowalnia pracę układu nerwowego. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest prawnie zabronione i zakwalifikowane jako przestępstwo. Mimo stosowania coraz bardziej restrykcyjnych kar dla kierowców, takich jak kary grzywny, utrata prawa jazdy, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności, liczba pijanych kierowców jest wciąż bardzo duża.

W Polsce funkcjonuje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która określa zadania administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, zmierzające do podjęcia działań zminimalizowania tego problemu.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot