• 1
  • 2
  • 3
piątek, 25 maj 2018 20:42

Koniec wyboistej drogi

Napisała

Mieszkańcy sołectw Bargłówka i Piekutowo nareszcie doczekają się asfaltu. Rozpoczęły się prace przebudowy drogi gminnej Bargłówka – Piekutowo, położonej w gm. Bargłów Kościelny. Aktualnie dotyczą poszerzenia i utwardzenia powierzchni.

To będzie pierwszy asfalt, gdyż do tej pory na  terenie obu sołectw, nie było nawet metra masy bitumicznej. Asfaltowa jest jedynie przelotowa droga powiatowa Netta – Tajno. Tym bardziej inwestycja cieszy mieszkańców okolicznych wsi, szczególnie, że dojazd do asfaltu rokrocznie bywał niemożliwy.

Jednak droga do szczęśliwego finału była długa i tak samo wyboista jak dotychczasowa nawierzchnia. Oprócz ciągłego braku pieniędzy i możliwości dofinansowania, co jest częstą przeszkodą przy tego typu inwestycjach, problem wystąpił jeszcze na etapie tworzenia projektu. Okazało się, że budowę, jak twierdzono w Urzędzie Gminy, uniemożliwia zbyt bliskie położenie słupów energetycznych względem drogi. Zakład Energetyczny przebudował linię, a mieszkańcy dalej zmuszeni byli walczyć i wnioskować do samorządu o podjęcie decyzji w sprawie budowy  drogi. Po prawie dziesięciu latach petycji i podań doczekali się szczęśliwego finału, dlatego jak mówią, z cierpliwością będą znosić niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Asfalt na całym 2,5 km odcinku ma się pojawić już za około dwa miesiące.

Inwestycja doszła do skutku, ponieważ jak w każdym podobnym przypadku, znalazła się „dobra wola urzędu” i w lutym b.r. Samorząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Gminą Bargłów Kościelny na realizację tego zadania. Zobowiązał się tym samym przyznać pomoc ze środków PROW 2014 – 2020 w formie refundacji na kwotę 481 997 zł. Stanowi to 63,63 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zadanie realizowane jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wykonawcą inwestycji jest firma Ekodrom Sp. z o.o. z Augustowa. Całkowita kwota wymieniona w ogłoszeniu o zamówieniu to ponad 1 mln 200 tys. zł. netto, choć faktyczne koszty będą znane dopiero po zakończeniu inwestycji.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot