• 1
  • 2
  • 3
sobota, 26 maj 2018 16:23

Nielegalnie pracujący cudzoziemcy w Augustowie

Napisała
Nielegalnie pracujący cudzoziemcy w Augustowie Podlaski Oddział Straży Granicznej

W dniu 23-24.05.2018 r. funkcjonariusze Placówki SG w Augustowie przeprowadzili kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Polski w jednym z augustowskich hoteli. W trakcie kontroli wylegitymowano 5 obywateli Ukrainy.

Trzej mężczyźni wykonywali prace porządkowe - remontowe wokół budynku, natomiast dwie kobiety prace porządkowe w pokojach. Osoby nie posiadały żadnych dokumentów zezwalających na wykonywanie pracy na terytorium Polski.W trakcie dalszych czynności ustalono, że pracę bez stosownych dokumentów wykonywało jeszcze dwóch obywateli Ukrainy i 1 obywatel Mołdowy. Właściciel obiektu przyznał, że na dzień rozpoczęcia kontroli, nie miał zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz zawartych z cudzoziemcami umów, przez co naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Cudzoziemców - 7 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Mołdowy za nielegalne wykonywanie pracy zatrzymano na podstawie art. 302 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach i zobowiązano do powrotu w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji oraz orzeczono zakaz wjazdu na terytorium RP i inne kraje Schengen na okres 1 roku. W stosunku do pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemców zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

- Podlaski Oddział Straży Granicznej

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot