• 1
  • 2
  • 3
środa, 30 maj 2018 16:16

Zarząd Województwa zatwierdził kolejne programy rewitalizacji

Napisane przez KR
Źródło: Wrota Podlasia Źródło: Wrota Podlasia

Na wtorkowym (29 maja) posiedzeniu zatwierdzone zostały dokumenty przedstawione przez miasto Augustów oraz gminy Czyże, Szczuczyn i Czyżew.

W Augustowie rewitalizacją zostaną objęte te części miasta, w których występuje najwięcej problemów, np. społecznych: Lipowiec, Koszary, Kaczy Dołek, Centrum I. Na tym obszarze mieszka 4,7 tys. osób (13,9% ludności całego miasta), zajmuje powierzchnię 210,1 ha (2,6% terenu gminy).

Wśród podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazło się 47 projektów o wartości 78,6 mln zł. To m.in. przebudowa Miejskiego Domu Kultury, utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów, zagospodarowanie parku Lipowiec, odnowa przestrzeni między blokami i rewitalizacja podwórek, a także odnowa przedszkoli nr 2 i nr 3 w Augustowie. Zaplanowanych jest też wiele projektów społecznych, związanych np. z poprawą bezpieczeństwa w mieście, poprawą dostępności obiektów i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, stworzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy i osób uzależnionych.

W gminie Czyże działania rewitalizacyjne obejmą miejscowości: Hukowicze, Kuraszewo, Morze i Szostakowo, zamieszkiwane przez 559 mieszkańców (27% ludności gminy) i obejmujące powierzchnią 2220,9 ha (17% powierzchni gminy).

Dziesięć najważniejszych projektów, które chce zrealizować gmina to:

- Nowoczesna i innowacyjna szkoła w Czyżach
- Stypendia dla najlepszych uczniów w SP w Czyżach
- Razem możemy więcej (zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy)
- Dom dziennego pobytu dla osób starszych w budynku świetlicy wiejskiej w Szostakowie
- Klub integracji społecznej w Hukowiczach
- Zajęcia pozalekcyjne i kulturalne w świetlicy w Czyżach
- Strefa rekreacji i wypoczynku oraz budowa placów zabaw przy świetlicach wiejskich w Kuraszewie i Morzu
- Oznakowanie tras rowerowych i miejsc wypoczynku w gminie
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Morzu
- Remont dróg i chodników na terenie gminy

Ich łączna wartość to 3,8 mln zł.

Rewitalizacja w Szczuczynie obejmie ulice: Kilińskiego, Krzywą, Łomżyńską, Plac 1000-lecia, Senatorską oraz Sienkiewicza, czyli centrum miasta. Ten teren stanowi 720 820 m2 powierzchni gminy (0,62% całkowitej powierzchni) i jest zamieszkany przez 1750 osób (27,17% ogółu mieszkańców gminy).

Gmina przewidziała do realizacji 12 głównych projektów, wśród których znalazły się m.in. rewitalizacja budynków i ulic w ścisłym centrum miasta, rewitalizacja wysypiska śmieci, modernizacja drogi wjazdowej do stacji auto-gaz, a także projekty zwiększające aktywność zawodową mieszkańców czy zajęcia pozalekcyjne w szczuczyńskich szkołach. Koszt tych przedsięwzięć wynosi 2,3 mln zł.

Gmina Czyżew zrewitalizuje obszar 92,8 ha (co stanowi 0,75% ogółu powierzchni gminy), zamieszkiwany jest przez 1188 osób (18,3% mieszkańców).

Przewidzianych do realizacji jest 9 podstawowych projektów, które warte są ok. 7,8 mln zł. Są to:

- Kursy i szkolenia zawodowe
- Praktyczny zawód – zajęcia dla osób bezrobotnych pozwalające na praktyczna naukę zawodu
- Zdobywam doświadczenie – zajęcia pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego
- Stop używkom
- Gmina tętniąca życiem – imprezy kulturalne, festyny i wydarzenia sportowe dla mieszkańców
- Budowa budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne przy ul. Przemysłowej w Czyżewie
- Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Zambrowskiej
- Zagospodarowanie terenów przy ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czyżewie
- Zagospodarowanie centrum Czyżewa

Źródło: Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot