• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 02 lipiec 2018 11:04

ACE w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Napisała
 Starostwo Powiatowe w Augustowie Starostwo Powiatowe w Augustowie fot. K. Batus

W tym roku rozpoczyna się rządowy Program pod nazwą Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), którego celem jest bezpłatne świadczenie szkołom usług telekomunikacyjnych. Do Programu zostały zakwalifikowane dwie szkoły z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego – Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1.

Starosta Jarosław Szlaszyński i Wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska zaakceptowali udział Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Programie. W dniu 29 czerwca br. w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa pomiędzy Stanisławem Derehajło – Dyrektorem Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej a Grzegorzem Augusewiczem – Dyrektorem Augustowskiego Centrum Edukacyjnego,.

Dzięki podpisanej umowie szkoły, oprócz bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, będą mogły nieodpłatnie korzystać z innych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Usługi te obejmują: ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, wsparcie w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, dostęp do technologii cyfrowych.

- Starostwo Powiatowe w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot