• 1
  • 2
środa, 08 sierpień 2018 11:54

Wsparcie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Biebrzański Park Narodowy otrzymał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu wsparciu finansowemu Park będzie mógł wykupić prywatne ziemie, które leżą w jego granicach, a tym samym znacznie lepiej chronić zagrożone siedliska przyrodnicze.

Umowa regulująca przekazanie dofinansowania została podpisana dnia 2 sierpnia. Kwotę 45 580 złotych, którą Biebrzański Park Narodowy otrzyma w ramach wsparcia pokrywać będzie całkowity koszt projektu. Projekt ten ma na celu wykupienie aż 5 hektarów gruntów prywatnych położonych na terenie Parku. 

Jako pierwsze zostaną wykupione ziemie w powiatach: monieckim (gmina Trzcianne), sokólskim (gmina Dąbrowa Białostocka), grajewskim (gmina Radziłów i Grajewo) oraz augustowskim (gmina Lipsk). Przewidziane do wykupu działki położone są nie tylko na terenie parku, ale także na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Biebrzańska oraz specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Biebrzy.

Dyrekcja Parku podkreśla, że wykup działek jest bardzo istotny dla realizacji zadań ochronnych, ponieważ inna własność w parku narodowym stwarza duży problem. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli dużo lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska.

Gruby Benek
Taekwondo