• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 20 sierpień 2018 10:33

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

Napisane przez KR
Źródło: KPP Augustów Źródło: KPP Augustów

Dziś na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele samorządów, rodziny funkcjonariuszy oraz mieszkańcy.

Uroczysty apel odbył się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Poprzedzony został Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, której przewodniczył Ksiądz Kanonik Dziekan Wojciech Jabłoński. W uroczystościach wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji, innych służb mundurowych, a także duchowieństwo, pracownicy Policji i mieszkańcy.

Na placu w centrum miasta, dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu na maszt flagi państwowej, Pan Minister w asyście I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora dr Andrzeja Szymczyka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza i Komendanta Powiatowego Policji Augustowie inspektora Wiesława Mursztyna złożył kwiaty pod pomnikiem „Bóg Honor Ojczyzna”. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Augustowie inspektor Wiesław Mursztyn, który po przywitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców podkreślił, że nadanie sztandaru augustowskiej komendzie to wielki zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, żołnierz Armii Krajowej podporucznik Anna Urbanowska wbiła gwóźdź pamiątkowy. Następnie, kapelan augustowskich policjantów Ksiądz Kanonik Dziekan Stanisław Wroński poświęcił sztandar, a przewodniczący Społecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Augustowie Wojciech Walulik, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi Augustowskiej Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, który wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Augustowie. W dalszej części odbyła się prezentacja sztandaru augustowskiej komendy przez poczet sztandarowy.

Sztandar nadany Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie jest symbolem najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, honorze, godności i o obowiązkach.

Dzisiejsza uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Mundurowi zorganizowali również stoisko profilaktyczne oraz pokaz pojazdów służbowych. Dodatkowo, funkcjonariusze Policji udzielali informacji zainteresowanym osobom na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Źródło: KPP Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot