• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 17 wrzesień 2018 14:16

Złożono wnioski o dotacje na drogi powiatowe

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

14 września zostały podpisane wnioski o dofinansowanie przebudowy ważnych dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Szansę na gruntowną przebudowę w przyszłym roku ma ul. Wojska Polskiego w Augustowie. Szacunkowa wartość zadania wynosi około 6 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania, to około 3 mln zł. Planowana jest modernizacja 700 mb. ulicy. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni bitumicznej, zatoki postojowe, chodniki wraz z wyznaczeniem po stronie prawej ciągu pieszo rowerowego oraz wykonane będą elementy poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza oraz Norwida zostaną wydzielone oddzielne pasy do skrętu w lewo oraz do skrętu w prawo, a także do jazdy na wprost i do skrętu w prawo w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza jadąc od strony ronda Solidarności.

Drugi wniosek o dofinansowanie dotyczył rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820. Szacunkowa wartość zadania, to około 3,4 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi około 1,7 mln zł. Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę drogi, wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznych, wlotów skrzyżowań i innych ich elementów, chodników w miejscowości Kurianki, poboczy żwirowych, utwardzonych nawierzchni zjazdów, wykonanie zatoki autobusowej z peronem, odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych, przepustów z tworzyw sztucznych, ścieków prefabrykowanych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Inwestycje planowane są na 2019 r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Augustowie, podjętą podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym w dniu 14 września br.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

Logar
Foto Bajka - Fotograf
MIRAD - Bar przy kominku
PSM-Rekrutacja
DrewSot
KA-MIX