• 1
  • 2
  • 3
piątek, 21 wrzesień 2018 13:46

Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Samorząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszanie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”. Prace można składać od 6 września do 5 października br.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły lub nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków Programu Operacyjnego RYBY.

Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach gmin położonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju widzianych oczami dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 06.09.2018 r. do 05.10.2018 r. na adres:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”.

Prace będą oceniane przez Komisję konkursową (skład 2 osoby z Samorządu i 1 z LGR).
Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu, który będzie dostępny na stronach: www.wrotapodlasia.plporyby.wrotapodlsia.pllgr-pojezierze.eu

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot