Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 październik 2018 17:23

Debata kandydatów na burmistrza Augustowa

Napisane przez KR
Źródło: www.dziennikpowiatowy.pl Źródło: www.dziennikpowiatowy.pl

Dnia 11 października 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się debata kandydatów na burmistrza miasta. Dyskusja przeciwników była zagorzała i z każdą minutą coraz bardziej emocjonująca.

Do debaty przystąpiło pięciu kandydatów, którzy podczas tegorocznych wyborów walczą o stanowisko burmistrza Augustowa: Adam Sieńko, Marcin Kleczkowski, Marian Dyczewski, Wojciech Walulik oraz Mirosław Karolczuk. Na początku spotkania prowadzący, Krzysztof Przekop, przedstawił zasady obowiązujące podczas debaty.

Część pierwsza obejmowała 2-minutowe autoprezentacje kandydatów. Podczas części drugiej uczestnicy mogli wzajemne zadawać sobie pytania. Każdy z nich mógł zadać dwa pytania dowolnie wybranemu kandydatowi. Każdy z uczestników miał również dodatkowo do wykorzystania pięć żetonów, za które mógł kupić sobie dodatkową minutę czasu, aby uzupełnić swoją wypowiedź, bądź ripostować innym kandydatom. W części trzeciej debaty każdy z uczestników prezentował 2-minutowe wystąpienia podsumowujące.

Część 1 – autoprezentacje

Jako pierwszy zaprezentował się Adam Sieńko, który podkreślał, że całe jego życie związane było i jest z Augustowem. Drugi kandydat, Marek Kleczkowski, radny powiatu augustowskiego, wspominał w swojej wypowiedzi, że angażuje się w wiele spraw społecznych. Swoją prezentację zakończył przed czasem. Trzeci zabierał głos Marian Dyczewski. Jego wystąpienie było niekonwencjonalne, ponieważ jako jedyny postanowił przemawiać do publiczności stojąc. Swoje wyjście zza stołu, przy którym siedzieli wszyscy kandydaci tłumaczył chęcią nawiązania bliższego kontaktu z ludźmi. Jego zachowanie wzbudziło niemałe poruszenie i rozbawienie wśród pozostałych kandydatów oraz zgromadzonej na sali publiczności. Dyczewski mówił o sobie jako o społeczniku i chwalił się swoimi wykształconymi potomkami. Czwartym kandydatem, który zabierał głos, był obecny burmistrz, Wojciech Walulik. Wspominał, że urodził się w Augustowie, wyjechał, ale wrócił do swojego rodzinnego miasta i mieszka tu już od 16 lat. Podczas prezentacji chwalił się osiągnięciami i licznymi zrealizowanymi inwestycjami jakich dokonał podczas swojego urzędowania. Ostatni, piąty uczestnik, Mirosław Karolczuk, mówił o tym, że urodził się w Augustowie i z tym miastem wiąże swoją przyszłość. Wspomniał o swoim stanowisku zastępcy burmistrza miasta od 2014 roku oraz o tym, że bardzo poświęca się pracy zawodowej.

Część 2 – spór o argumenty

Po skończonych autoprezentacjach przyszedł czas na część drugą debaty, czyli na spór o argumenty. Jako pierwszy miał okazję zadawać pytanie Mirosław Karolczuk. Skierował je do Wojciecha Walulika. Zarzucił obecnemu burmistrzowi to, że wielu augustowian podczas jego rządów w ostatnich latach straciło pracę, a on sam otaczał się jedynie ludźmi z PO. Walulik odpowiedział, że „burmistrz to jednoosobowy zarząd miasta ponoszący pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tegoż miasta” oraz że jest dumny ze swoich osiągnięć i z tego czego dokonał. Pytanie przeciwnika skwitował tym, że przechwałki pana Karolczuka dotyczące jego działania dla miasta nie przynoszą mu wcale zaszczytu. Ripostą Karolczuka było zdanie: „gratuluję pana dobrego samopoczucia”.

Kolejnym uczestnikiem, który zadawał pytanie był Wojciech Walulik. „Czy jesteś za przywróceniem wysokich rent i emerytur dla SB-ków, czy jesteś za tym, aby ideologia gender trafiła do szkół, czy jesteś za tym aby Augustów przyjmował emigrantów?” – odpowiedzi na te dylematy oczekiwał od Adama Sieńko obecny burmistrz. Kontrkandydat podczas udzielania wyjaśnień przekroczył dany mu czas i aby dokończyć wypowiedź postanowił wykorzystać jeden z żetonów. „My dogadaliśmy się tutaj w Augustowie z mieszkańcami Augustowa, nie z komitetami krajowymi SLD (…), my budujemy jedność i porozumienie w Augustowie, mamy wspólny cel, którym jest dobro mieszkańców i dobro miasta, nie dzielimy ludzi, a staramy się ich łączyć” – zakończył. Jego słowa zyskały wielki aplauz. Riposta burmistrza na ten temat była następująca: „Skoro jesteście dla mieszkańców, to czemu nie został przez was założony komitet bezpartyjny?”

Następny w kolejce był Marian Dyczewski, który wypomniał Adamowi Sieńko jego „cienki” program, który stworzył dla miasta Augustowa. Zarzucił mu, że chce wycinać lasy pod budowę osiedli mieszkaniowych, ponieważ takich terenów brakuje. Zdaniem Dyczewskiego jest to nieprawda, ponieważ doskonale nadają się do tego tereny wspólnoty rolnej. „Nie będzie lasów, to przestaniemy być uzdrowiskiem i miastem wypoczynkowym”. Odpowiedź Sieńko na stawiane mu zarzuty brzmiała: „Ja nie jestem bolszewikiem, który przyjeżdża rozkołaczać prywatną własność w mieście Augustów (…), właściciele i wspólnota sami zadecydują co ma być na ich gruncie”. Pytanie Dyczewskiego wywołało takie kontrowersje, że dodatkowy czas na swoje wypowiedzi na ten temat wzięli Karolczuk i Walulik, Sieńko, który chciał odeprzeć ataki również wykorzystał swój żeton, a na jego ripostę postanowił wtedy zabrać głos jeszcze Kleczkowski, wykorzystując swoją dodatkową minutę.

Pytanie Marcina Kleczkowskiego do Wojciecha Walulika brzmiało: „Na sesji rady miasta, na której uchwalono budżet na ten rok, mówił pan o budżecie marzeń, 43 miliony złotych. Dziś ta kwota skurczyła się do 28 milionów, a wykonanie inwestycji skończyło się na 10 milionach”. Zarzucił obecnemu burmistrzowi nieudolność i wypomniał mnóstwo niezrealizowanych inwestycji. Walulik odpowiedział: „Wszystko zrealizowałem”. Wywołało to śmiech na sali. „Proszę mi pokazać drugiego takiego burmistrza, który w tak krótkim okresie czasu tyle dla miasta zrobił” – bronił się Walulik.

Następnie swoje pytanie Sieńko skierował do Karolczuka. Przeczytał jakie działania jego kontrkandydat chciał podjąć w swoim programie z 2014 roku pytając, które z nich zostały zrealizowane. Odpowiedź brzmiała: „Bardzo wiele z tych punktów zostało wykonanych, ale nie wszystkie”. Na te słowa Sieńko zripostował faktem, że w urzędzie miasta i w radzie miejskiej Karolczuk wraz z obecnym burmistrzem zaserwowali mieszkańcom żenujący spektakl kłótni, swarów, pomówień i braku współpracy.

Kolejnym pytaniem było pytanie Kleczkowskiego do Walulika: „Był pan sportowcem, powinien pan znać zasady fair play. Dwa lata temu ogłosił pan wdrożenie kodeksu etyki urzędu miasta, a sam ma pan na swoim koncie dużo spraw i sporów sądowych z pracownikami, sprawy i postępowania prokuratorskie (…) i teraz jak pan zamierza współpracować z tymi ludźmi, z miastem, jak chce pan zakopać te podziały, jak mają zagoić się rany, które do dzisiaj noszą w sobie ludzie?” Walulik w odpowiedzi stwierdził: „Idea fair play jak najbardziej jest mi znana, a wszystkie sprawy, które pan tu poruszył badają odpowiednie organy, na pewno nie pan, i na pewno pan mnie nie będzie oceniał i nie będzie pan mnie sądził, bo nie ma pan kwalifikacji ani wiedzy na ten temat”.

Następnie głos w sprawie Miejskiego Domu Kultury zabrał Marian Dyczewski. Zapytał Kleczkowskiego jak ma zamiar rozwiązać problem zbyt małego budynku, w którym mieści się MDK oraz tego, że mieszkańcy nie mają się gdzie podziać, oraz że nie mają miejsca na rozrywkę. „Jest potrzebne ożywienie w temacie kultury. Aby to zrealizować, musimy korzystać ze wsparcia zewnętrznego. Będziemy potrafili korzystać ze środków rewitalizacji i zadbamy o to, żeby rozbudować Dom Kultury w Augustowie” – odpowiedział Kleczkowski.

Część 3 – podsumowanie wystąpień

Po zakończeniu części drugiej wszyscy kandydaci mieli okazję krótko podsumować swoje wystąpienia.

Debata ujawniła wiele różnic dzielących jej uczestników. Była ona bardzo emocjonująca i dostarczyła wielu wrażeń zarówno kandydatom, jak i zebranej na sali publiczności. Prowadzący na koniec podsumował całe spotkanie słowami: „Nie ma żadnej wątpliwości, że wysłuchaliśmy dzisiaj przyszłego burmistrza. Kogoś, kto przez 5 lat będzie rządził naszym miastem i w jego rękach będą leżały ważne decyzje”.