• 1
  • 2
piątek, 19 październik 2018 10:14

W Podlaskiem wreszcie pojawiły się zające szaraki i kuropatwy

Napisane przez KR
Źródło: Wrota Podlasia Źródło: Wrota Podlasia

We wrześniu i październiku wsiedlonych zostało już 1731 kuropatw w okolicy miejscowości Łomża, Kolno oraz Czyżew oraz 201 zajęcy szaraków w okolicy miejscowości Krypno Kościelne, Strabla i Jaświły. To efekt podpisanych w sierpniu umów między Zarządem Województwa Podlaskiego a 5 kołami łowieckimi w Białymstoku i 21. w Łomży w ramach „Pilotażowego programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim na 2018 rok”.

Kiedyś w Podlaskiem zajęcy szaraków i kuropatw było w bród. Niestety, różnego rodzaju czynniki w tym m.in. wysoki poziom populacji lisa, zmiana sposobu użytkowania gruntów rolniczych, choroby oraz drapieżniki spowodowały znaczny spadek liczebności zwierzyny drobnej, co doprowadziło do sytuacji, w której na terenie województwa od 10 lat nie prowadzi się pozyskania zajęcy i kuropatw. Zarząd Województwa Podlaskiego uznał ten stan za niebezpieczny. Aby zahamować proces zanikania zwierzyny drobnej na terenie województwa postanowiono przeprowadzić wsiedlenia zwierzyny drobnej na obszarach gdzie jej populacja jest rażąco niska.

Stąd w dniach 27 oraz 29 września 2018 r. na terenie objętym działalnością Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży wsiedlonych zostało 1731 sztuk kuropatw. Zwierzyna została wypuszczona w okolicy miejscowości Łomża, Kolno oraz Czyżew pod nadzorem pracowników Referatu Łowiectwa Departamentu Rolnictwa
i Obszarów Rybackich realizujących ww. przedsięwzięcie oraz przedstawicieli kół łowieckich.

Następnie w dniach 11 oraz 14 października 2018 r. na terenie objętym działalnością Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku wsiedlonych zostało 201 sztuk zająca szaraka. Zwierzyna została wypuszczona w okolicy również pod nadzorem pracowników Referatu Łowiectwa Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizujących ww. przedsięwzięcie oraz przedstawicieli kół łowieckich w okolicy miejscowości Krypno Kościelne, Strabla i Jaświł.

Głównym celem realizowanego Programu jest zahamowanie drastycznego spadku liczebności populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zając szarak, kuropatwa), oraz sukcesywna odbudowa stanu liczebnego tych populacji.

Źródło: Wrota Podlasia

Gruby Benek
Taekwondo