Wydrukuj tę stronę
sobota, 27 październik 2018 00:10

Nie tylko lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Od 23 października takie uprawnienia otrzymali asystenci medyczni. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przyczynić się do optymalizacji pracy lekarzy, którzy dzięki wprowadzonej nowelizacji będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom.

Lekarz, który ma utworzony profil PUE ZUS może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w jego imieniu i na podstawie danych dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez niego dokumentacji medycznej. Tego typu czynności będą mogły realizować osoby, które wykonują zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Upoważnienie może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego okresu można udzielać kolejnych pełnomocnictwo na następne 12 miesięcy. Pozwolenie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może być cofnięte w każdej chwili. Od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania zwolnień do dnia jego cofnięcia albo wygaśnięcia to lekarz ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta.

Asystent na Platformie Usług Elektronicznych ZUS może:

- wystawiać e-ZLA i ewentualnie anuluj je,
- otrzyma swój bezpłatny certyfikat z ZUS,
- będzie mógł zelektronizować e-ZLA wystawione przez lekarza na papierowym wydruku np. w sytuacji braku dostępu do internetu.

Asystent nie będzie miał dostępu do zwolnień pacjenta wystawianych przez innych lekarzy, nie będzie mógł wystawić wniosku o rehabilitację leczniczą oraz nie będzie mógł anulować zwolnień wystawionych przez innego medyka. Od razu po wysłaniu zaświadczenia on-line ma możliwość wydrukowania tego zwolnienia na życzenie  pacjenta. Po podpisaniu następuje przekazanie oryginału dokumentu do ZUS i zapisanie go w bazie ZUS. Następuje również przesłanie wiadomości o wystawieniu zaświadczenia na profil PUE płatnika, jeżeli płatnik taki profil posiada, wraz z podpisanym dokumentem elektronicznym (kopią zwolnienia).
Jeśli któryś z płatników składek, do którego powinno trafić zaświadczenie, nie posiada profilu PUE, asystent otrzyma komunikat o konieczności wydrukowania ZLA dla tego płatnika.

Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego